มาเขียน Terms of Services เพื่อรองรับพรบ. คอมฯ กันเถอะ

มาเขียน Terms of Services เพื่อรองรับพรบ. คอมฯ กันเถอะ

โดยมีกฎิกาง่ายๆ ดังนี้ครับ (แก้ไขกฎิกาใหม่ครับ)

 1. ในการแก้ไข เพิ่มเติม ของคนก่อนหน้า ให้ทำการ Quote ด้วยทุกครั้ง
 2. ห้าม Quote ของตัวเอง ทุกครั้งที่โพส ต้องรอให้บุคคลอื่น มาโพสต่อก่อน จึงจะโพสใหม่ได้
 3. ห้าม Edit ของตัวเอง หลังจากที่มีคน Quote ไปแล้ว หากพิมพ์ผิด สามารถ Edit ได้ทันที
  แต่ถ้ามีคนอื่นมาโพสก่อนที่จะ Edit ให้ Quote แล้วแก้ไข
 4. หากต้องการคุยนอกประเด็น แต่เกี่ยวข้องกับกระทู้นี้ ให้ตั้งกระทู้ใหม่ แล้วทำ Link มาหา
 5. พบเห็นทำผิดกฎิกา ลบโพสนั้นๆ ออกทันที

ผมเริ่มก่อนนะครับ Quote ต่อได้เลยครับ

lol

Terms of Services

Yourname.COM (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการดังนี้

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 • เราไม่รับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online รวมถึงที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม เว็บไซต์ที่ขัดต่อ ขนบธรรมเนียม หรือศีลธรรม (Adult materials, etc.) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ Bulk Mail หรือการ Spam ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจากภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN และอื่นๆ ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ไม่ดูแลการทำงานของ Script ใด ๆ ก็ตาม ที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น เราสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น

 • ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ

 • หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว ยกเว้นแต่จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการ ภายในเวลา 30 วันนับจากเริ่มใช้บริการครั้งแรก ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการให้ครบ ยกเว้นค่าติดตั้ง

 • ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 • ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

 • ทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ

ข้อนี้ก็น่าสนใจนะครับ หากเป้นไปได้หาที่ปรึกษาด้านกฏหมายมาร่วมร่างดีมั๊ยครับ
หรือรวบรวมเงินบางส่วน มาร่างกันเลยครับ เพื่อให้ไปในแนวทางเดียวกัน ผมว่าดีนะ
ฝากพิจารณาต่อด้วยครับ

ปุ๊ก

เราคงต้องช่วยกันก่อนครับ เสร็จแล้วค่อยหานักกฎหมายมาดูและช่วยแก้ไขอีกที
ถ้ามัวแต่รอ ไม่เสร็จแน่ครับ

ปล.น้าปุ๊กทำผิดกฏิกานะ ต้อง Quote ด้วยซิ

lol

ความเห็นผมตัดทิ้งดีกว่าครับ เพราะกรณีกระแสไฟฟ้ากระชาก… ผมยังเคยเรียกค่าปรับได้จาก ISP เป็นเงินชดใช้ซื้อเครื่องใหม่ได้
จึงไม่เห็นด้วยครับ

ถ้าเรียกจาก ISP ไม่ได้ล่ะครับ ที่เขียนไว้ก็ไม่มีอะไร เพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นครับ

อย่างกรณี HDD พัง จะเอาข้อมูลที่ไหนมาคืนล่ะครับ

แต่คุณ Devone เห็นว่าควรตัดทิ้ง Quote แล้วตัดทิ้งได้เลยครับ

ขอบคุณครับ

[quote author=bunpot link=topic=7154.msg66708#msg66708 date=1184078827]
มาเขียน Terms of Services เพื่อรองรับพรบ. คอมฯ กันเถอะ

โดยมีกฎิกาง่ายๆ ดังนี้ครับ (แก้ไขกฎิกาใหม่ครับ)

 1. ในการแก้ไข เพิ่มเติม ของคนก่อนหน้า ให้ทำการ Quote ด้วยทุกครั้ง
 2. ห้าม Quote ของตัวเอง ทุกครั้งที่โพส ต้องรอให้บุคคลอื่น มาโพสต่อก่อน จึงจะโพสใหม่ได้
 3. ห้าม Edit ของตัวเอง หลังจากที่มีคน Quote ไปแล้ว หากพิมพ์ผิด สามารถ Edit ได้ทันที
  แต่ถ้ามีคนอื่นมาโพสก่อนที่จะ Edit ให้ Quote แล้วแก้ไข
 4. หากต้องการคุยนอกประเด็น แต่เกี่ยวข้องกับกระทู้นี้ ให้ตั้งกระทู้ใหม่ แล้วทำ Link มาหา
 5. พบเห็นทำผิดกฎิกา ลบโพสนั้นๆ ออกทันที

ผมเริ่มก่อนนะครับ Quote ต่อได้เลยครับ

lol

Terms of Services

Yourname.COM (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการดังนี้

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 • เราไม่รับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online รวมถึงที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม เว็บไซต์ที่ขัดต่อ ขนบธรรมเนียม หรือศีลธรรม (Adult materials, etc.) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย
  warlez ถ้าจำคำไม่ผิดนะคะ ไว้หาอีกที พวกเวบไซต์ก่อการร้าย

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด พวก[color=red]ยาที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย ก็ขายไม่ได้ค่ะ พวกอาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงก็ไม่รับนะคะ

ผมว่ากติกา Quote ชักจะปวดตาล่ะ… เพราะมันอ่านยากอ่า

Quote แต่ไม่จำเป็นต้องแก้ใน Quote ก็ได้ครับ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละคน

ที่ต้อง Quote เพื่อป้องกันเหตุการณ์ อยู่ๆ ก็มา Edit แก้ไข หรือ ลบ หายไปเลย แบบนั้นน่ะครับ

จะทำให้คนที่เข้ามาที่หลังอ่านไม่รู้เรื่อง และไม่สามารถต่อได้

[quote author=cat link=topic=7154.msg66739#msg66739 date=1184082966]
Insert Quote
Quote from: bunpot on Today at 09:47:07 PM
มาเขียน Terms of Services เพื่อรองรับพรบ. คอมฯ กันเถอะ

โดยมีกฎิกาง่ายๆ ดังนี้ครับ (แก้ไขกฎิกาใหม่ครับ)

 1. ในการแก้ไข เพิ่มเติม ของคนก่อนหน้า ให้ทำการ Quote ด้วยทุกครั้ง
 2. ห้าม Quote ของตัวเอง ทุกครั้งที่โพส ต้องรอให้บุคคลอื่น มาโพสต่อก่อน จึงจะโพสใหม่ได้
 3. ห้าม Edit ของตัวเอง หลังจากที่มีคน Quote ไปแล้ว หากพิมพ์ผิด สามารถ Edit ได้ทันที
  แต่ถ้ามีคนอื่นมาโพสก่อนที่จะ Edit ให้ Quote แล้วแก้ไข
 4. หากต้องการคุยนอกประเด็น แต่เกี่ยวข้องกับกระทู้นี้ ให้ตั้งกระทู้ใหม่ แล้วทำ Link มาหา
 5. พบเห็นทำผิดกฎิกา ลบโพสนั้นๆ ออกทันที

ผมเริ่มก่อนนะครับ Quote ต่อได้เลยครับ

lol

Terms of Services

Yourname.COM (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการดังนี้

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 • เราไม่รับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online รวมถึงที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม เว็บไซต์ที่ขัดต่อ ขนบธรรมเนียม หรือศีลธรรม (Adult materials, etc.) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย
  warlez ถ้าจำคำไม่ผิดนะคะ ไว้หาอีกที พวกเวบไซต์ก่อการร้าย

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด พวกยาที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย ก็ขายไม่ได้ค่ะ พวกอาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงก็ไม่รับนะคะ

เพิ่มเติมส่วนนี้ดีไหมครับ

ไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ไปทำการแบ่งขายต่อ หรือ ทำการแจกจ่ายฟรีต่างๆ ประเภท ฟรีเว็บโฮสติ้ง และ ฟรีอีเมล์ หรือแจกจ่ายอีเมล์ภายใต้โดเมนท่านแก่ผู้อื่นโดยทั่วไป (ยกเว้น Reseller, Dedicated, Colocation)

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการกับท่านชั่วคราว หากเราตรวจพบข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

การดำเนินการตัดสินต่างๆ ของทางเราถือเป็นสิ้นสุด

ท่านใดจะเขียนส่วนนี้เพิ่มเติมก็ได้ครับ อันนี้ผมเห็นสมควร ที่จะนำมาปรับลงในส่วนนี้ครับ.
การทำ Weekly Backup ที่ทางเรามีให้บริการนั้น จะไม่ได้รับการการันตีความครบถ้วนของข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางท่านลูกค้านำขึ้น Server ทางท่านลูกค้าต้องเป็นผู้ดูแล ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหายของข้อมูล

ผู้ให้บริการมีระบบ Backup ข้อมูล แต่มิได้หมายความการเสียหายของ Hardware จะไม่เกิดขึ้น หากเกิดการเสียหายของ Hardware ที่ทำการ Backup ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายของข้อมูลในระบบ Backup ซึ่งทางท่านลูกค้าควรมีข้อมูล Backup ส่วนตัวของทางท่านลูกค้าอยู่แล้ว

การเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือโฮมเพจของผู้ใช้บริการ Hosting ให้ถือเป็นการ กระทำที่อยู่ ภายใต้ ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ Hosting ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ลงโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม (เนื่องจาก Script บางประเภทมีลิขสิทธิ์ครับ)
— ในกรณีนี้ เราสามารถเขียน ให้ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ครับ

ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนทั้งสิ้น โดย โดเมนต่าง ๆ ที่ถูกจดทะเบียน ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ 100%

[quote author=mean link=topic=7154.msg66764#msg66764 date=1184087020]
เพิ่มเติมส่วนนี้ดีไหมครับ

ไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ไปทำการแบ่งขายต่อ หรือ ทำการแจกจ่ายฟรีต่างๆ ประเภท ฟรีเว็บโฮสติ้ง และ ฟรีอีเมล์ หรือแจกจ่ายอีเมล์ภายใต้โดเมนท่านแก่ผู้อื่นโดยทั่วไป

อืนๆผมว่าโอเคนะครับ… แต่ตรงเรื่องโดเมนเนม ยังไม่ชัดเจนเท่าไรครับ (สำนวน)

ออกตัวก่อนนะครับว่า ข้อความเหล่านี้ ผมไม่ได้คิดเองทั้งหมด บางส่วนนำผลจากการค้นหาจาก google อาจจะจากเว็บขายของต่างๆ เว็บผู้ให้บริการ นำมาปรับ และแสดง เพื่อนำเป็นแบบ ร่างฉบับสมบูรณ์ต่อไปครับ ขออภัยด้วยครับ

เพิ่มเติม

หากเกิดกรณีพิพาท หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการของเรา ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดนี้แล้ว หากพบเห็นผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการกับสมาชิก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Comment คำบางคำ ที่ใช้เรียกผู้ใช้บริการ มีความสำคัญต่อการอ่าน และความรู้สึก โดยเฉพาะ การเขียนในข้อตกลงครับ
เช่น บางครั้งอาจใช้คำว่า “ผู้ใช้บริการ”

[quote author=bunpot link=topic=7154.msg66708#msg66708 date=1184078827]

 • ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น[/quote]

เห็นด้วยครับ ข้อนี้ใน term ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบัน ก็ระบุไว้เช่นกัน

เรื่องข้อความ อาจต้องเปลี่ยนเข้าไปในรูปกฎหมายนิดนึงครับ

 1. backup => สำรองข้อมูล (อ้างอิงนิยามข้อมูลจาก พรบ.คอมฯ ได้เลย)
 2. weekly backup => สำรองข้อมูลรายสัปดาห์

หรืออะไรประมาณนี้

นี่คือที่ผมลองเรียบเรียงดูใหม่ครับ สำนวนอาจแปลกๆ บ้าง เพราะเบลอ

[quote][quote]
Yourname.COM (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ หรือ เรา) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (อ้างอิงตาม พรบ.คอมฯ) ดังนี้

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ Download แฟ้มข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว และมีการกระทำเพื่อพยายามหลบเลี่ยงด้วย, เว็บไซต์ที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมหรือศีลธรรมของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อการเปิดให้บริการเว็บประเภท Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด ยาที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย อาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงต่างๆ

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ Bulk Mail หรือการ Spam ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจากภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN และอื่นๆ ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

 • เราขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการ

[quote]Yourname.COM (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ หรือ เรา) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (อ้างอิงตาม พรบ.คอมฯ) ดังนี้

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำ ที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ Download แฟ้มข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว และมีการกระทำเพื่อพยายามหลบเลี่ยงด้วย, เว็บไซต์ที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมหรือศีลธรรมของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อการเปิดให้บริการเว็บประเภท Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด ยาที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย อาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงต่างๆ

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ Bulk Mail หรือการ Spam ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจากภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy,Bittorrent Client,Bittorrent Tracker,Torrentflux และอื่นๆ ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

 • เราขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการ

[quote author=chalet16 link=topic=7154.msg66857#msg66857 date=1184164731]
Yourname.COM (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ หรือ เรา) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (อ้างอิงตาม พรบ.คอมฯ) ดังนี้

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำ ที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ Download แฟ้มข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว และมีการกระทำเพื่อพยายามหลบเลี่ยงด้วย, เว็บไซต์ที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมหรือศีลธรรมของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อการเปิดให้บริการเว็บประเภท Bit torrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด ยาที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย อาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงต่างๆ

 • เราไม่รับผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ Bulk Mail หรือการ Spam ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจากภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy,Bittorrent Client,Bittorrent Tracker,Torrentflux และอื่นๆ ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

 • เราขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการ

ผมว่าถึงเวลาที่จะทำให้เสร็จและนำมาใช้กันได้แล้วมั้งครับ
มีใครจะเพิ่มเติมอะไรอีกมั้ยครับ

:slight_smile:

ใส่เลขข้อแล้วยุบบางข้อที่ใกล้เคียงกันมาเป็นข้อย่อยดีมั้ยครับ

ดีครับ

lol

ขอบคุณผู้รู้ทุกๆ คนที่ช่วยกันเขียนครับ

ผมขอเอาไปใส่เว็บด้วยครับ