ขอความช่วยเหลือ mysql start ไม่ได้ครับ

Message System ใน directadmin
[TABLE=“class: list, width: 774”]
[TR]
[TD=“bgcolor: #EEEEEE”]000001270[/TD]
[TD=“class: listwrap, bgcolor: #EEEEEE”]The service ‘mysqld’ on server ns1.thsite.net is currently down[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[COLOR=#000000][FONT=verdana]

Error connecting to MySQL: Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/tmp/mysql.sock’ (2)

start , stop บน directadmin แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ครับ เหมือนเดิม

ลอง remote เข้าไป สั่ง ใน /usr/local/etc/rc.d/mysqld

[/FONT][/COLOR]/usr/local/etc/rc.d
ns1# mysqld start
mysqld: Command not found.

ค้นๆดู ลองทุกวิธี จาก http://help.directadmin.com/item.php?id=332

สุดท้าย เจอ error ตามข้อ 5 ครับ

131202 07:53:11 mysqld restarted
131202 7:53:11 InnoDB: Database was not shut down normally!
InnoDB: Starting crash recovery.
InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files…
InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite
InnoDB: buffer…
131202 7:53:11 InnoDB: Starting log scan based on checkpoint at
InnoDB: log sequence number 19 2247520409.
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 19 2247520535
InnoDB: 1 transaction(s) which must be rolled back or cleaned up
InnoDB: in total 1 row operations to undo
InnoDB: Trx id counter is 0 1582488576
131202 7:53:11 InnoDB: Starting an apply batch of log records to the database…
InnoDB: Progress in percents: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
InnoDB: Apply batch completed
131202 7:53:12 InnoDB: Started; log sequence number 19 2247520535
InnoDB: Starting in background the rollback of uncommitted transactions
131202 7:53:12 InnoDB: Rolling back trx with id 0 1582488076, 1 rows to undo
InnoDB: Error: trying to access page number 947832219 in space 0,
InnoDB: space name ./ibdata1,
InnoDB: which is outside the tablespace bounds.
InnoDB: Byte offset 0, len 16384, i/o type 10.
InnoDB: If you get this error at mysqld startup, please check that
InnoDB: your my.cnf matches the ibdata files that you have in the
InnoDB: MySQL server.
131202 7:53:12InnoDB: Assertion failure in thread 163303424 in file fil0fil.c line 3959
InnoDB: We intentionally generate a memory trap.
InnoDB: Submit a detailed bug report to http://bugs.mysql.com.
InnoDB: If you get repeated assertion failures or crashes, even
InnoDB: immediately after the mysqld startup, there may be
InnoDB: corruption in the InnoDB tablespace. Please refer to
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Forcing_recovery.html
InnoDB: about forcing recovery.
mysqld got signal 11;
This could be because you hit a bug. It is also possible that this binary
or one of the libraries it was linked against is corrupt, improperly built,
or misconfigured. This error can also be caused by malfunctioning hardware.
We will try our best to scrape up some info that will hopefully help diagnose
the problem, but since we have already crashed, something is definitely wrong
and this may fail.

key_buffer_size=8388600
read_buffer_size=131072
max_used_connections=0
max_connections=100
threads_connected=0
It is possible that mysqld could use up to
key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_connections = 225791 K
bytes of memory
Hope that’s ok; if not, decrease some variables in the equation.

131202 07:53:12 mysqld ended

ขอความช่วยเหลือด้วยครับ

ปล.เหตุเกิด หลังจาก กสทไฟดับ และ ไฟมา เมื่อวานครับ
[COLOR=#000000][FONT=verdana]

[/FONT][/COLOR]

ดู log น่าจะไฟล์ ibdata เจ๊ง
ลองเข้า single user fsck ไปบ้างยังครับ

ลองแล้วเป็นแบบนี้ครับ

ns1# ps auxw|grep mysql
root 5246 0.0 0.0 1592 896 p0 S+ 8:17AM 0:00.00 grep mysql
ns1# kill -5 5246
5246: No such process
ns1# killall -9 mysqld mysqld_safe
No matching processes were found
ns1#

ลองทำตามนี้ดูครับ น่าจะติด PID แล้วค่อย จูน Mysql ใหม่

#/etc/init.d/mysqld status
#/etc/init.d/mysqld start --skip-grant
#ps -ef |grep mysql|awk ‘{print $2}’|xargs kill -9
#mv /etc/my.cnf /etc/my.cnf-bak
#touch /etc/my.cnf
#service mysqld restart

[COLOR=#333333]ibdata1 พังครับ

ได้ใช้ innodb หรือเปล่าครับ หากไม่ได้ใช้ให้ปิด ใน my.cnf แล้ว start mysql ใหม่ครับ[/COLOR]

มัน start ไม่สำเร็จครับ ตัวมันพยายาม จะ start ใหม่

ns1# /usr/local/etc/rc.d/mysqld status
mysqld (pid 8934 ) is running…
ns1# /usr/local/etc/rc.d/mysqld status
mysqld is stopped

สักพัก ก็ ดับไป error เหมือน ด้านบนสุดครับ

ใน my.cnf มันไม่มีอะไร อยู่เลยครับ

-rw-r–r-- 1 root wheel 0B Dec 2 08:49 my.cnf

ผมเทียบกับอีกเครื่อง ที่ติดตั้งเหมือนๆ กัน อีกเครื่อง ไม่มีไฟล์ my.cnf ด้วยครับ

หรือต้องเข้าไปใส่อะไรไว้ใน my.cnf รึเปล่าครับ

OS เป็น freebsd my.cnf อยู่ใน /etc ใช่ อันนี้รึเปล่าครับ

ใน freebsd ผมจำไม่ได้ว่า my.cnf อยู่ใน /usr/local/etc หรือเปล่า

ก่อนหน้านี้ ตอน mount ไม่ได้ ก็ fsck ไปหลายรอบ อยู่ครับ แต่ไม่ได้ เข้า singel user นะครับ
สั่ง จาก # เฉยๆ แตกต่างกันเปล่าครับ

[COLOR=#333333]ผลของ fsck ล่าสุด ครับ ก็ยัง start mysql ไม่ได้ครับ

fsck -y[/COLOR]

[COLOR=#333333]** /dev/ad4s1a (NO WRITE)[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Last Mounted on /[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Root file system[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 1 - Check Blocks and Sizes[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 2 - Check Pathnames[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 3 - Check Connectivity[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 4 - Check Reference Counts[/COLOR]
[COLOR=#333333]UNREF FILE I=49749 OWNER=root MODE=100600[/COLOR]
[COLOR=#333333]SIZE=0 MTIME=Dec 1 16:18 2013 [/COLOR]
[COLOR=#333333]CLEAR? no[/COLOR]

[COLOR=#333333]** Phase 5 - Check Cyl groups[/COLOR]
[COLOR=#333333]1300 files, 19299 used, 234516 free (1740 frags, 29097 blocks, 0.7% fragmentation)[/COLOR]
[COLOR=#333333]** /dev/ad4s1f (NO WRITE)[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Last Mounted on /home[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 1 - Check Blocks and Sizes[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 2 - Check Pathnames[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 3 - Check Connectivity[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 4 - Check Reference Counts[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 5 - Check Cyl groups[/COLOR]
[COLOR=#333333]FREE BLK COUNT(S) WRONG IN SUPERBLK[/COLOR]
[COLOR=#333333]SALVAGE? no[/COLOR]

[COLOR=#333333]3697409 files, 39954142 used, 59064451 free (562251 frags, 7312775 blocks, 0.6% fragmentation)[/COLOR]
[COLOR=#333333]** /dev/ad4s1e (NO WRITE)[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Last Mounted on /usr[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 1 - Check Blocks and Sizes[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 2 - Check Pathnames[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 3 - Check Connectivity[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 4 - Check Reference Counts[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 5 - Check Cyl groups[/COLOR]
[COLOR=#333333]FREE BLK COUNT(S) WRONG IN SUPERBLK[/COLOR]
[COLOR=#333333]SALVAGE? no[/COLOR]

[COLOR=#333333]162260 files, 743856 used, 5349239 free (16879 frags, 666545 blocks, 0.3% fragmentation)[/COLOR]
[COLOR=#333333]** /dev/ad4s1d (NO WRITE)[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Last Mounted on /var[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 1 - Check Blocks and Sizes[/COLOR]
[COLOR=#333333]INCORRECT BLOCK COUNT I=188863 (2848 should be 2816)[/COLOR]
[COLOR=#333333]CORRECT? no[/COLOR]

[COLOR=#333333]INCORRECT BLOCK COUNT I=188864 (1504 should be 1472)[/COLOR]
[COLOR=#333333]CORRECT? no[/COLOR]

[COLOR=#333333]** Phase 2 - Check Pathnames[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 3 - Check Connectivity[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 4 - Check Reference Counts[/COLOR]
[COLOR=#333333]** Phase 5 - Check Cyl groups[/COLOR]
[COLOR=#333333]FREE BLK COUNT(S) WRONG IN SUPERBLK[/COLOR]
[COLOR=#333333]SALVAGE? no[/COLOR]

[COLOR=#333333]SUMMARY INFORMATION BAD[/COLOR]
[COLOR=#333333]SALVAGE? no[/COLOR]

[COLOR=#333333]BLK(S) MISSING IN BIT MAPS[/COLOR]
[COLOR=#333333]SALVAGE? no[/COLOR]

[COLOR=#333333]4746 files, 157053 used, 9997042 free (3338 frags, 1249213 blocks, 0.0% fragmentation)[/COLOR]

ค่อยๆทีละประเด็นครับ ปนกันเดี๋ยวงง

1.ใช้ InnoDB มั้ยครับ ถ้าไม่ใช้ ต้องปิดครับ การปิดโดยการเพิ่ม skip-innodb ใน my.cnf
2.ดังนั้น ต้องหา my.cnf ให้เจอว่ามันอยู่ที่ไหนของเครื่องกันแน่ ลอง search ไฟล์ในเครื่องดู ว่ามันไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหน

ถ้าปิด InnoDB แล้วยัง start ไม่ได้ สุดท้ายต้องไปแคะ backup ออกมาแล้วครับ ดังที่มีคนเคยแก้ไขได้ตามนี้
http://www.zimbra.com/forums/administrators/24646-solved-mysql-not-starting.html
แก้ไขตามนี้ คือการเอา backup ออกมาแตกเป็น raw file แล้วเอา raw file ไปวางทับเลยนะครับ ไม่ใช่ start mysql แล้วค่อย restore

หรือลองตามนี้หรือยังครับ
http://support.actiance.com/index.php?x=&mod_id=2&root=100&id=1734

ผมไม่แน่ใจว่า ใช้ InnoDB รึเปล่าครับ แต่ ไฟล์ InnoDB มันก็โต ขึ้นเรื่อยๆ ผม ลง แบบค่าปกติใน ของ freebsd และ ใช้ directadmin แบบปกติ ไม่ได้ปรับแต่อะไรเลยครับ
ไฟล์ my.cnf หาเจอครับ แต่ size มันเป็น 0 byte คือไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลย เลยไม่รู้จะทำยังไง ต่อครับ

เรื่อง backup แตก raw file ถ้าจะยากเกิดความสามารถผม กลัวทำผิด และพังด้วยครับ เลยประกาศหา เซียนช่วย อ่ะครับ

ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ

ibdata1 พังแน่นอน

ให้ move folder ใน mysql ออกไปไว้ที่อื่นก่อน
แล้ว copy แต่ mysql มาฐานเดียว
ลอง restart ดู น่าจะใช้ได้
จากนั้นก็ค่อยๆ move db ตัวอื่นๆมา แต่ไม่ต้องเอาพวก log ib* ทั้งหลายนั่นมาเลย
ผมก็เพิ่งจะทำไปเครื่องเมื่อเช้านี้เอง

พังไปหลาย Server เหมือนกันครับ

ผมจนปัญญาจริงๆ ครับ ใครพอจะช่วยได้บ้างครับ

inndb พังครับ. ถ้ามี backup ก็สร้างขึ้นใหม่ครับ

เหมือนว่าผมจะพลาด มี backup แต่แค่ในระดับ reseller ไม่ได้ backup ในระดับ admin ไว้

แบบนี้มันไม่เก็บ db ให้ด้วยใช่รึเปล่าครับ มีแต่ data ?

เหมือนกันแหละครับ.ถ้ามี file.sql ก็ dump ได้หมดครับ.


ผม สั่ง backup ตรงนี้ไว้ วันเว้นวัน มันจะมี db (.sql) มาด้วยไม๊ครับ ไฟล์ ที่ได้ คือ
user.gallery.mywsq.tar.gz

ตอนนี้กำลัง restore backup รอลุ้นอยู่ทุกขณะ ขอบคุณ เพื่อน ที่ช่วยมาทาง หลังไมค์ นะครับ