ขอความเห็นสมาชิกและ mod

เวลาผ่านไปก็นานแล้ว มีกติกาบางข้อมี่ผมอยากรบกวนขอความเห็นจากสมาชิกและ mod ทุกท่านครับ

[LIST=1]
[]ยืนยันกันว่าบริการ bit เรายังคงไม่สนันสนุน หรือไม่ – ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ฯลฯ
[
]บริการ vpn เราจะอนุญาตให้มีการโฆษณาได้หรือไม่ จะผิดกฏหมายข้อใดไหมสำหรับผู้ให้บริการ ฯลฯ
[*]การอัพกระทู้ห้องโฆษณา ปกติเราอนุญาตให้อัพไม่เกินอาทิตย์ละครั้ง ควรแก้ไขให้อัพได้ถี่ขึ้น เช่น 3 วันครั้งหรือไม่
[/LIST]

ลองเปิดถกกันในวงกว้างก่อนนะครับ แล้วถ้าจำเป็นอาจเปิดให้โหวตกันอีกครั้ง

รบกวนสมาชิก และ mod ช่วยกันระดมความเห็นให้กับ THT ด้วยนะครับ

:875328cc:

1 และ 2 ผมว่าคงการไม่สนับสนุนไว้เช่นเดิมครับ
3. เหมือนเดิมน่าจะกำลังดีอยู่แล้วครับ จะได้ไม่รกกันเกินไป

  1. เห็นสมควรคงเดิม
  2. ไม่สนับสนุน
  3. เห็นสมควรคงเดิม

ครับผม

1.บริการ bit ไม่น่าสนับสนุน จะสร้างปัญหาทีหลัง
2. อันนี้ไม่ควรให้โฆษณา
3. 3 วันครั้งถ้าท่านๆอื่นเห็นว่าไม่รกเกินไปผมว่าก็ดีนะครับ รายได้จะได้เพิ่มๆครับ อันนี้น่าจะจัดไปครับ

  1. คงเดิม
  2. ถ้ามีข้อกฏหมายมาเกี่ยวข้องก็ พิจารณาเป็นรายๆ ไปครับ
  3. ปกติอาทิตย์ละครั้งก็จริง แต่ถ้ามา post รายะเอียดเพิ่มเติม เราก็ไม่ได้ห้าม หรือมีคนถาม เราก็ไม่ได้ ห้ามตอบ อาจจะเหลือสัก 5 วัน

ข้้อ 2 ถ้ามีคนทำตามกฏหมายทุกอย่าง มีการขอนุญาติเป็นที่เรียบร้อย เราก็ไม่ควรห้ามโฆษณา

ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมน่ะครับ
1 ตัวบิทเอง ไม่ผิด แต่ ข้อมูลที่อยู่ในบิท “ส่วนใหญ่” จะผิด (หนัง, เพลง, โปรแกรม, ภาพ)
2 ทำ VPN ผิดตามนี้ครับ

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

มาตราที่ 7

ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมตามลักษณะและประเภทที่คณะกรรมการประกาศ กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีสามแบบ ดังนี้

(1) …
(2) ใบอนุญาตแบบที่สอง ได้แก่ ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีหรือไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ให้บริการจำกัดเฉพาะกลุ่มบุคคล หรือเป็นการประกอบกิจการที่ไม่มีผลกระทบโดยนัยสำคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรือต่อประโยชน์ สาธารณะ และผู้บริโภค ทั้งนี้ เมื่อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการลักษณะดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการต้องออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการได้
(3) …

ประกาศ กทช. เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตฯ

มาตรา 67

ผู้ใดประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการ โทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษดังนี้
(1) …
(2) ถ้าการกระทำความผิดเป็นการประกอบกิจการซึ่งกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตแบบที่สอง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(3) …

ความเห็นครับ
1 - 2 ห้ามเหมือนเดิมครับ
ส่วนข้อ 3 แล้วแต่สมาชิกที่ขายสินค้าและบริการครับ ผมยังไงก็ได้

ทั้ง 3 ข้อตามเดิมดีอยู่แล้วครับ

ผมว่าเหมือนเดิมดีแล้วครับ :slight_smile:

แบบเดิมดีแล้วครั บ

แบบเดิมดีอยู่แล้วด้วยอีกคนครับ

1-2 เหมือนพี่ธี (ห้าม)
3 อาจลดเหลือ 5 วัน แต่แค่นี้โฆษณาก็รกพอควรแล้วเนื่องจากมีหลายเจ้าผลัดกันอัพ

สรุปว่าตามเดิมครับ

ข้อ 2 อาจจะต้องจำกัดเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาต ถึงจะให้โฆษณาได้

เสนอความเห็นกันได้เรื่อยๆ นะครับ :875328cc:

เหมือนเดิมดีอยู่แล้วครับ

เหมือนของเดิมครับ

เหมือนเดิมดีอยู่แล้วครับ

เหมือนเดิมครับ

อ่าน พรบ. แล้ว งง ชิบ บางอย่างไม่ต้องพยามแปลเป็นไทยก็ได้ ยิ่งอ่านยิ่งมึน vpn ใส่ลงไปตรง ๆ ได้ไหม

เห็นด้วยกับข้อ 3 อย่างยิ่งครับ. ไม่ห้ามเละแน่ครับอัพกันวันละ 20 รอบ ช่วยกันดันมันระเบิด

แต่อยากให้ทาง admin พิจารณาเพิ่มระบบดังนี้นะครับว่า คนที่ดันได้เฉพาะ จขกท. เท่านั้น. ถ้าคนอื่นโพส โพสนั้นจะไม่เด้งขึ้นมาอยู่ด้านบน.

ไม่น่ายากนะครับแค่เพิ่ม script เงื่อนไขจุดแสดงกระทู้ล่าสุด.

คงเดิมดีแล้วค่ะพี่

ดันครับ

นานๆจะได้ “ดัน” กับเข้ามั้ง :slight_smile: