การประชุมชมรม Hosting #2 กับ TWA

เรื่อง: การประชุมชมรม Hosting อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2

สถานที่ประชุม: ห้องสมุด ICT Learning Center ชั้น 6 (เจ้าสัวภัตตาคารเก่า) ใน World Trade Center ราชประสงค์

วันที่และเวลาประชุม: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2547 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หัวข้อประชุม: หัวข้อสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1

การแต่งกาย: ห้ามเปลือยกาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ผู้จัดการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย - คุณสุภามาศ 06-310-8540

ค่าใช้จ่าย: ไม่มี

เสาร์เหรอ อืมม เราบายนะ ไปไม่ได้

ครั้งแรกก็ไม่ได้ไป ครั้งนี้ก็คงไม่มีไรมั๊ง

ที่มา : กระทู้เชิญประชุมคนทำ hosting

สรุปการประชุมกลุ่ม Hosting
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547
เวลา 16.30 น. ณ บริษัทแปซิฟิค เน็ต เวนเจอร์ จำกัด

เกริ่นนำ
คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เลขาธิการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ชี้แจงที่ประชุมถึงแนวความคิดในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาศักยภาพของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยแนวคิดนี้เริ่มมาจาก สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จัดการประชุมเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พบว่า เมื่อเคลื่อนไหวในนามสมาคมฯ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ มากกว่าเดิม
จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้สมาคมฯ ริเริ่มที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวกันของ กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้เติบโตอย่างมีทิศทาง เริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มอาชีพก่อน โดยสมาคมยินดีที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มHosting

ที่ประชุมได้อภิปรายถึงข้อดีข้อเสียและความเป็นไปได้ในการรวมตัวเป็นชมรม ดังนี้
ข้อดี[list][]การรวมตัวเป็นชมรมทำให้เกิดแรงผลักและสามารถเคลื่อนไหวผลักดันสิ่งต่าง ๆ ได้[]ลดปัญหาความขัดแย้งของผู้ประกอบการ []เพื่อพัฒนาคุณภาพ และสร้างมาตรฐานในการประกอบการHosting []เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและคุ้มครองผู้ประกอบการ[]การใช้ License ละเมิดลิขสิทธิ์[/list]
[u]ข้อเสีย[/u][list][
]ผู้ประกอบการ Hosting ไม่ค่อยเปิดใจและไม่เปิดเผยในเรื่องเทคนิค[]รวมตัวยากเนื่องจากเป็นเรื่องของธุรกิจ[/list]
ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นของผู้ประกอบการ Hosting[list][
]มาตรฐานของผู้ประกอบการ Over Claim / License[]ปัญหาเรื่องลูกค้า black list[]การขาดความรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับเรื่อง Hosting[]สัญญา และข้อตกลงทางกฎหมายต่าง ๆ ไม่มีมาตรฐาน[]ความร่วมมือกับ isp =ปัญหาราคาไม่เท่ากัน / national internet exchange (การขาดอำนาจต่อรองกับ nix)[]ปัญหาด้านข้อกฎหมายและ การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์[]ขาดศูนย์กลางในการสื่อสาร ระหว่างกลุ่ม Hosting[/list]
[b]ข้อสรุป[/b]
ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกัน ว่าจะพยายามผลักดันให้เกิดการรวมตัวของกลุ่ม Hosting โดยตั้งวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งต่อไป ของการก่อตั้งชมรม Hosting ดังนี้[list][]เป็นตัวแทนในการทำงานร่วมกับภาครัฐ และกลุ่มธุรกิจอื่น[]รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการ[]การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค[]ระดมปัญหาจากกลุ่มผู้ประกอบการและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา[]สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ประกอบการ[]ผลักดันให้เกิด Thai control panel[/list]
ปัญหาของกลุ่ม
การนัดประชุมครั้งต่อไป
วันที่ : 17 ธันวาคม 2547
เวลา : 18.00 น.
สถานที่ : ยังไม่กำหนด
โดยที่ประชุมได้ระดมความคิดจะขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อก่อตั้งชมรมในครั้งแรกดังนี้
1 *
2 thai fast host
3 porar
6 thai host save
4 brink studio
5 internet thai /thaizone
6 net design
7 vhost web
8 siam interhost
9 thai monster (asia web)
10 oa web hosting
11 9host
12 bangkok web hosting
13 siam sevices
14 supersave host
15 netway
และท่านอื่น ๆที่สนใจ

เรียนเชิญนะคะ อย่าลืมมาเจอกันบ่ายสองโมงวันนี้ค่ะ

ต้องขออภัยทุกท่านครับ เนื่องจากออกเดินสายต่างจังหวัด
จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ครับ

แต่คิดว่าทุกท่านที่เข้าร่วมคงได้ข้อสรุปปัญหาต่างๆ ที่ดี

อยากฝากเรื่อง License ต่างๆ ให้มากนิดนึงครับ
เพราะในจุดนี้ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำกันและกัน
เกิดการแข่งขันด้านราคา ตัดราคามากขึ้น (ทุกขณะจิต :rolleyes: )

เรื่องอื่นๆ รอฟังข่าวอยู่ครับ :wink:

ผมไปไม่ได้อะดิ

ไม่ผ่านข้อการแต่งตัว

มาถึงงาน ไม่เจอคัยเลย หายไปไหนหมดอ่ะครับ สงสัยจัง …

อิอิ ผมด้วยมามะเจอครายเลย อิอิ :huh: :frowning:

ป่วยนอนอยู่บ้านครับวันนี้ ขอโทษทุกท่านด้วย :frowning:

สรุปว่า ล่ม หรือ?

ไม่ล่มค่ะ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีถึง 12 ท่าน มาจาก host แตกต่างกัน

ขอสรุปอย่างย่อนะคะ

  1. มติที่ประชุม ให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบโฮสติ้ง (แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นกิจลักษณะ เรียกย่อๆ เป็นชมรมโฮสติ้งไปก่อน)
  2. กำหนดคุณสมบัติสมาชิมชมรมแล้ว อันได้แก่ [list][]จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ที่ประกอบการ hosting[]ต้องแสดงสำเนาหลักฐาน สำหรับบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประชาชน, สำหรับนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรอง + สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (หรือ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมใบมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)[/list]3. สมาชิกชมรมจะเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบเว็บบอร์ด ซึ่งได้ติดต่อคุณ pizzaman เพื่อขอใช้พื้นที่ในเว็บ thaihosttalk.com นี้ โดยจะตั้งระบบให้เป็น closed section เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้เข้ามาพูดคุยกันเท่านั้น (ไม่ให้คนนอกชมรมเข้ามา discuss)
  3. จัดให้มีระบบ closed mailing list ที่ yahoogroups เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
  4. วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรมฯ จะยึดถือตามวัตถุประสงค์ที่มีการประชุมตั้งแต่ครั้งที่ 1 แต่ตัดข้อ 6 ทิ้งไป เนื่องจากถือว่าเป็นรายละเอียดมากเกินไป

ประชุมครั้งที่ 3 กำหนดล่วงหน้าเป็น วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2548 เวลาประมาณบ่าย 2 - 4 โมงเย็น ยังไม่มีการนัดแนะเรื่องสถานที่

สำหรับสมาชิกชมรมฯ ในระยะก่อตั้ง จะได้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และจะรวมไปถึง ผู้ที่แสดงความจำนงค์ชัดแจ้งทางเว็บบอร์ดนี้ (หรือส่งอีเมลมาติดต่อโดยตรง) ค่ะ เราจะเตรียมอีเมลไว้ให้ติดต่อ จะมาประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ภาระกิจที่มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมชมรมฯ ปฏิบัติคือ ให้ศึกษากฏหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังจะออก ซึ่งจะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมครั้งถัดไป

ถึงแจ้งมาเพื่อให้สมาชิกและท่านผู้สนใจทราบ

ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณ poomjit ที่เดินเรื่องจนการประชุมเรียบร้อย
(ผมนอนเปื่อยอยู่บ้า่นวันนั้น ต้องขออภัยทุกท่านครับ) ทั้งทราบว่า
ไปกันถึง 10 กว่าท่าน เยี่ยมจริงๆครับทุกๆคน

และยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือทุกด้าน บอกได้เลยครับ จะเปิด section อย่างไร
ใครจะเป็นคนดูแล แจ้งมานะครับ จะได้ดำเนินการให้ครับ

ผมว่าเราคงรอรายละเอียดจากคุณ poomjit ประมาณว่าเรื่องพวกการส่งใบสมัคร
การติดต่อ ศูนย์กลาง เป็นใคร อย่างไร ที่ไหน (สมาคม?) เป็นต้นครับ

งานนี้ต้องขอปรบมือให้คุณภูมิจิต ดังๆ ทีเดียวเลยคะ ที่กรุณาเป็นโต้โผ จนการประชุมครั้งที่สองสามารถสำเร็จไปได้ด้วยดี และที่สำคัญก็คือ เปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการรายเล้ก เข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับครั้งที่ 3 ดิฉันคิดว่าคงจะมีผู้ไปร่วมประชุมเยอะขึ้นนะคะ

เสียดายไม่ได้เจอคุณ pizzaman สุดหล่อ, คราวหน้าอย่าพลาดนะคะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ ดิฉันเป็นห่วง นะคะ :angel:

ขอแจ้ง mailing list สำหรับสมาชิกชมรมค่ะ

ต้อง Subscribe มายัง thaihosting-subscribe@yahoogroups.com
จะเป็น closed list นะคะ ใครที่ส่งเข้ามา รบกวนแจ้งชื่อจริง นามแฝงในบอร์ด เบอร์โทร ที่อยู่ อีเมล ที่ติดต่อได้จริง แจ้งชื่อโฮสติ้งที่ประกอบการอยู่ ณ ขณะนี้ ขอเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะ ส่งมายังอีเมลข้างต้น

ขอบคุณค่ะ

Mailing list จะใช้ของ THT นี่ไหมครับ จะ set ให้ น่าจะง่ายกว่า yahoogroup
ไม่มีโฆษณาด้วย :slight_smile: แต่ต้องรบกวนคุณ poomjit เป็น moderator ในการ
approve คนสมัครนิดนึงครับ

แต่ถ้าไม่สะดวกใช้ของ yahoogroup ก็ ok นะครับ

Mailing list จะใช้ของ THT นี่ไหมครับ จะ set ให้ น่าจะง่ายกว่า yahoogroup
ไม่มีโฆษณาด้วย :slight_smile: แต่ต้องรบกวนคุณ poomjit เป็น moderator ในการ
approve คนสมัครนิดนึงครับ

แต่ถ้าไม่สะดวกใช้ของ yahoogroup ก็ ok นะครับ

แบบว่าคิดเผื่อไว้ว่าจะให้เปิดตามอ่านได้ที่เว็บด้วยน่ะค่ะ (กรณีไม่สะดวกจะเปิดเมลดู)
เดี๋ยวเอาเป็นว่า ขอลองที่ yahoogroup ก่อน ถ้าขลุกขลักจะขอรบกวนพี่ pizzaman อีกรอบค่ะ

ผมเคยช่วยงานสมาคมแห่งหนึ่ง (ที่จริงตอนนี้ก็ยังทำอยู่) ตอนแรกการประชุมระหว่างทีมงานก็ใช้ Yahoogroup mailing list นี่แหละครับ แต่พอคุยกันหนักๆ เข้า มีเมล์เข้ามาวันละหลายสิบฉบับ รวมถึงต้องตามติดหัวข้อแต่ละอันเองตาม subject ค่อนข้างวุ่นวายจนหลายคนเลิกอ่านเมล์ไปเลย ตอนหลังเลยทำเป็นเว็บบอร์ด ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะครับ เสนอให้เปิดเป็น forum ในเว็บบอร์ดไปเลยดีกว่าครับ :wink:

ค่ะ เดี๋ยวจะเปิด board เฉพาะสมาชิกชมรมฯ ที่เว็บบอร์ดนี้ด้วยค่ะ
แต่จะเป็น closed board นะคะ ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะเข้ามาอ่านและ comment ได้ค่ะ

เปิด Forum สำหรับ Hosting Club แล้วนะครับ สมาชิกตอนนี้จะมีคุณ poomjit
ประเดิมก่อนครับ คนอื่นจะไม่เห็น forum จนกว่าคุณ poomjit จะแจ้งมาให้
add หรือ สมัครเข้ามานะครับ

เปิด Forum สำหรับ Hosting Club แล้วนะครับ สมาชิกตอนนี้จะมีคุณ poomjit
ประเดิมก่อนครับ คนอื่นจะไม่เห็น forum จนกว่าคุณ poomjit จะแจ้งมาให้
add หรือ สมัครเข้ามานะครับ

โอเคค่ะพี่ ขอบคุณค่ะ

ตอนนี้จะมี นายคัน อีกคนค่ะ ที่เป็นสมาชิกชมรมฯ แล้วค่ะ รบกวนพี่ช่วย add ให้ด้วยค่ะ
คุณน้องคัน ถ้าได้อ่าน รบกวน PM แจ้งพี่ pizzaman ถึง nick handle ในบอร์ดนี้ด้วยค่ะ