แจ้งลูกค้า Best Internet Service Solution co., Ltd. ทุกท่านทราบ

เนื่องด้วยคุณพ่อของผมได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ 18/10/2551 นี้ หลังจากท่านอยู่ห้อง ICU มาประมาณสามเดือน
จึงขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านให้ทราบว่า ช่วงอาทิตย์นี้ผมจะยุ่งและอาจติดต่อผมไม่ได้

ดังนั้นขอแจ้งช่องทางติดต่อดังนี้

  1. เรื่องทั่วไป ไม่เร่งด่วน ให้ส่ง email ไปที่ support@bestthaihost.com
  2. ช่วงเวลาปกติ จ-ศ

ขอแสดงความเสียใจเรื่องคุณพ่อด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

เสียใจด้วยพี่

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
เสกสรรค์ ภู่ระหงษ์
ThaiSerVerOnLinE

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
*มุก

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจครับ แต่อย่าเสียใจจนหักโหมนะครับ สู้ๆ

R.I.P

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยครัย