ติดตั้ง Zabbix ไม่ผ่าน

[root@cm52 ~]# yum -y install zabbix20-server-mysql.x86_64 zabbix20-web-mysql.x86_64
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile

 • atomic: mirrors.neusoft.edu.cn
 • base: mirrors.bangmodhosting.com
 • epel: ftp.riken.jp
 • extras: mirrors.bangmodhosting.com
 • updates: mirrors.bangmodhosting.com
  Setting up Install Process
  No package zabbix20-web-mysql.x86_64 available.
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package zabbix20-server-mysql.x86_64 0:2.0.12-2.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: zabbix20-server = 2.0.12-2.el6 for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: zabbix20 = 2.0.12-2.el6 for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12 -2.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libodbc.so.2()(64bit) for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libiksemel.so.3()(64bit) for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libOpenIPMIposix.so.0()(64bit) for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libOpenIPMI.so.0()(64bit) for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64
  –> Running transaction check
  —> Package OpenIPMI-libs.x86_64 0:2.0.16-14.el6 will be installed
  —> Package iksemel.x86_64 0:1.4-2.el6 will be installed
  —> Package unixODBC.x86_64 0:2.2.14-12.el6_3 will be installed
  –> Processing Dependency: libltdl.so.7()(64bit) for package: unixODBC-2.2.14-12.el6_3.x86_64
  —> Package zabbix20.x86_64 0:2.0.12-2.el6 will be installed
  —> Package zabbix20-server.x86_64 0:2.0.12-2.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: fping for package: zabbix20-server-2.0.12-2.el6.x86_64
  —> Package zabbix20-server-mysql.x86_64 0:2.0.12-2.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12 -2.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64
  –> Running transaction check
  —> Package fping.x86_64 0:2.4b2-10.el6 will be installed
  —> Package libtool-ltdl.x86_64 0:2.2.6-15.5.el6 will be installed
  —> Package zabbix20-server-mysql.x86_64 0:2.0.12-2.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12 -2.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64
  –> Finished Dependency Resolution
  Error: Package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64 (epel)
  Requires: libmysqlclient.so.16()(64bit)
  Error: Package: zabbix20-server-mysql-2.0.12-2.el6.x86_64 (epel)
  Requires: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit)
  You could try using --skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
  [root@cm52 ~]#

ไม่ทราบว่าต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ

อ่านนี่ครับ : http://ilhay.com/253/install-zabbix-server-centos-6-5-64-bits.html

ถ้าใช้ da ตัว zabbix web จะลงไม่ผ่านครับ

แล้วก็ เดี๋ยวนี้มี zabbix 2.2 แล้ว สั่ง yum install zabbix-server ได้เลยครับ ไม่ต้องใส่เลข 20 ใน package ครับ

ลง mysql-server , mysql-client ยังคับ

ขอดู uname -a หน่อยครับ

uname -a ครับ Linux cm52.thaiweb.org 2.6.32-431.el6.x86_64 #1 SMP Fri Nov 22 03:15:09 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ติดตั้งตามคุณ iLhay ไม่ผ่านครับ http://ilhay.com/253/install-zabbix-server-centos-6-5-64-bits.html

[root@cm52 ~]# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile

 • atomic: www7.atomicorp.com
 • base: mirrors.bangmodhosting.com
 • epel: mirrors.thzhost.com
 • extras: mirrors.bangmodhosting.com
 • updates: mirrors.bangmodhosting.com
  Setting up Install Process
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: zabbix-server = 2.2.6-2.el6.art for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: zabbix = 2.2.6-2.el6.art for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libodbc.so.2()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libiksemel.so.3()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libOpenIPMIposix.so.0()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libOpenIPMI.so.0()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: zabbix-web = 2.2.6-2.el6.art for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package OpenIPMI-libs.x86_64 0:2.0.16-14.el6 will be installed
  —> Package iksemel.x86_64 0:1.4-2.el6 will be installed
  —> Package unixODBC.x86_64 0:2.2.14-12.el6_3 will be installed
  –> Processing Dependency: libltdl.so.7()(64bit) for package: unixODBC-2.2.14-12.el6_3.x86_64
  —> Package zabbix.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  —> Package zabbix-server.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: fping for package: zabbix-server-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: dejavu-sans-fonts for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package dejavu-sans-fonts.noarch 0:2.30-2.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: dejavu-fonts-common = 2.30-2.el6 for package: dejavu-sans-fonts-2.30-2.el6.noarch
  —> Package fping.x86_64 0:2.4b2-10.el6 will be installed
  —> Package libtool-ltdl.x86_64 0:2.2.6-15.5.el6 will be installed
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package dejavu-fonts-common.noarch 0:2.30-2.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: fontpackages-filesystem for package: dejavu-fonts-common-2.30-2.el6.noarch
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package fontpackages-filesystem.noarch 0:1.41-1.1.el6 will be installed
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Finished Dependency Resolution
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-gd
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-xml
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: httpd
  Error: Package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-mysql
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-bcmath
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php >= 5.3
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-mbstring
  Error: Package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64 (atomic)
  Requires: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit)
  Error: Package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64 (atomic)
  Requires: libmysqlclient.so.16()(64bit)
  You could try using --skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
  [root@cm52 ~]#

ติดตั้ง MySQL ครับไม่ผ่าน

[root@cm52 ~]# yum -y install mysql mysql-server
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile

 • atomic: www7.atomicorp.com
 • base: mirrors.bangmodhosting.com
 • epel: mirrors.thzhost.com
 • extras: mirrors.bangmodhosting.com
 • updates: mirrors.bangmodhosting.com
  Setting up Install Process
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package mariadb.x86_64 0:5.5.37-16.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: real-mariadb-libs(x86-64) = 5.5.37-16.el6.art for package: mariadb-5.5.37-16.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: perl(DBI) for package: mariadb-5.5.37-16.el6.art.x86_64
  —> Package mariadb-server.x86_64 0:5.5.37-16.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: perl-DBD-MySQL for package: mariadb-server-5.5.37-16.el6.art.x86_64
  –> Running transaction check
  —> Package mariadb-libs.x86_64 0:5.5.37-16.el6.art will be installed
  —> Package perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.013-3.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64
  —> Package perl-DBI.x86_64 0:1.609-4.el6 will be installed
  –> Processing Conflict: mariadb-5.5.37-16.el6.art.x86_64 conflicts MySQL
  –> Processing Conflict: mariadb-server-5.5.37-16.el6.art.x86_64 conflicts MySQL-server
  –> Finished Dependency Resolution
  Error: mariadb-server conflicts with MySQL-server-5.5.31-1.linux2.6.x86_64
  Error: Package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64 (base)
  Requires: libmysqlclient.so.16()(64bit)
  Error: Package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64 (base)
  Requires: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit)
  Error: mariadb conflicts with MySQL-server-5.5.31-1.linux2.6.x86_64
  You could try using --skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
  [root@cm52 ~]#

Linux cm52.thaiweb.org 2.6.32-431.el6.x86_64 #1 SMP Fri Nov 22 03:15:09 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

ติดตั้ง MySQL ครับ

[root@cm52 ~]# yum -y install mysql mysql-server
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile

 • atomic: www7.atomicorp.com
 • base: mirrors.bangmodhosting.com
 • epel: mirrors.thzhost.com
 • extras: mirrors.bangmodhosting.com
 • updates: mirrors.bangmodhosting.com
  Setting up Install Process
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package mariadb.x86_64 0:5.5.37-16.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: real-mariadb-libs(x86-64) = 5.5.37-16.el6.art for package: mariadb-5.5.37-16.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: perl(DBI) for package: mariadb-5.5.37-16.el6.art.x86_64
  —> Package mariadb-server.x86_64 0:5.5.37-16.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: perl-DBD-MySQL for package: mariadb-server-5.5.37-16.el6.art.x86_64
  –> Running transaction check
  —> Package mariadb-libs.x86_64 0:5.5.37-16.el6.art will be installed
  —> Package perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.013-3.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64
  —> Package perl-DBI.x86_64 0:1.609-4.el6 will be installed
  –> Processing Conflict: mariadb-5.5.37-16.el6.art.x86_64 conflicts MySQL
  –> Processing Conflict: mariadb-server-5.5.37-16.el6.art.x86_64 conflicts MySQL-server
  –> Finished Dependency Resolution
  Error: mariadb-server conflicts with MySQL-server-5.5.31-1.linux2.6.x86_64
  Error: Package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64 (base)
  Requires: libmysqlclient.so.16()(64bit)
  Error: Package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64 (base)
  Requires: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit)
  Error: mariadb conflicts with MySQL-server-5.5.31-1.linux2.6.x86_64
  You could try using --skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
  [root@cm52 ~]#

ติดตั้ง Zabbix ครับ
[root@cm52 ~]# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile

 • atomic: www7.atomicorp.com
 • base: mirrors.bangmodhosting.com
 • epel: mirrors.thzhost.com
 • extras: mirrors.bangmodhosting.com
 • updates: mirrors.bangmodhosting.com
  Setting up Install Process
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: zabbix-server = 2.2.6-2.el6.art for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: zabbix = 2.2.6-2.el6.art for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libodbc.so.2()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libiksemel.so.3()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libOpenIPMIposix.so.0()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libOpenIPMI.so.0()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: zabbix-web = 2.2.6-2.el6.art for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package OpenIPMI-libs.x86_64 0:2.0.16-14.el6 will be installed
  —> Package iksemel.x86_64 0:1.4-2.el6 will be installed
  —> Package unixODBC.x86_64 0:2.2.14-12.el6_3 will be installed
  –> Processing Dependency: libltdl.so.7()(64bit) for package: unixODBC-2.2.14-12.el6_3.x86_64
  —> Package zabbix.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  —> Package zabbix-server.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: fping for package: zabbix-server-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: dejavu-sans-fonts for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package dejavu-sans-fonts.noarch 0:2.30-2.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: dejavu-fonts-common = 2.30-2.el6 for package: dejavu-sans-fonts-2.30-2.el6.noarch
  —> Package fping.x86_64 0:2.4b2-10.el6 will be installed
  —> Package libtool-ltdl.x86_64 0:2.2.6-15.5.el6 will be installed
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package dejavu-fonts-common.noarch 0:2.30-2.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: fontpackages-filesystem for package: dejavu-fonts-common-2.30-2.el6.noarch
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package fontpackages-filesystem.noarch 0:1.41-1.1.el6 will be installed
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Finished Dependency Resolution
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-gd
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-xml
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: httpd
  Error: Package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-mysql
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-bcmath
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php >= 5.3
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-mbstring
  Error: Package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64 (atomic)
  Requires: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit)
  Error: Package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64 (atomic)
  Requires: libmysqlclient.so.16()(64bit)
  You could try using --skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
  [root@cm52 ~]#

Moved: WH -> CP

กรุณา post ให้ถูกหมวดนะครับ ขอบคุณครับ

ลองติดตั้งใหม่ตาม http://ilhay.com/253/install-zabbix-server-centos-6-5-64-bits.html ก็ไม่ได้ครับ ใช้ DA ครับ

[root@cm52 ~]# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile

 • atomic: www7.atomicorp.com
 • base: mirrors.bangmodhosting.com
 • epel: mirrors.thzhost.com
 • extras: mirrors.bangmodhosting.com
 • updates: mirrors.bangmodhosting.com
  Setting up Install Process
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: zabbix-server = 2.2.6-2.el6.art for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: zabbix = 2.2.6-2.el6.art for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libodbc.so.2()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libiksemel.so.3()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libOpenIPMIposix.so.0()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libOpenIPMI.so.0()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: zabbix-web = 2.2.6-2.el6.art for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package OpenIPMI-libs.x86_64 0:2.0.16-14.el6 will be installed
  —> Package iksemel.x86_64 0:1.4-2.el6 will be installed
  —> Package unixODBC.x86_64 0:2.2.14-12.el6_3 will be installed
  –> Processing Dependency: libltdl.so.7()(64bit) for package: unixODBC-2.2.14-12.el6_3.x86_64
  —> Package zabbix.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  —> Package zabbix-server.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: fping for package: zabbix-server-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: dejavu-sans-fonts for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package dejavu-sans-fonts.noarch 0:2.30-2.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: dejavu-fonts-common = 2.30-2.el6 for package: dejavu-sans-fonts-2.30-2.el6.noarch
  —> Package fping.x86_64 0:2.4b2-10.el6 will be installed
  —> Package libtool-ltdl.x86_64 0:2.2.6-15.5.el6 will be installed
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package dejavu-fonts-common.noarch 0:2.30-2.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: fontpackages-filesystem for package: dejavu-fonts-common-2.30-2.el6.noarch
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Running transaction check
  —> Package fontpackages-filesystem.noarch 0:1.41-1.1.el6 will be installed
  —> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64
  —> Package zabbix-web.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php >= 5.3 for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-xml for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-mbstring for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-gd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch
  —> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:2.2.6-2.el6.art will be installed
  –> Processing Dependency: php-mysql for package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch
  –> Finished Dependency Resolution
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-gd
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-xml
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: httpd
  Error: Package: zabbix-web-mysql-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-mysql
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-bcmath
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php >= 5.3
  Error: Package: zabbix-web-2.2.6-2.el6.art.noarch (atomic)
  Requires: php-mbstring
  Error: Package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64 (atomic)
  Requires: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit)
  Error: Package: zabbix-server-mysql-2.2.6-2.el6.art.x86_64 (atomic)
  Requires: libmysqlclient.so.16()(64bit)
  You could try using --skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
  [root@cm52 ~]#

สรุปว่าใช้ da สินะ