รับสอน zabbix monitor


#1

รับสอน การใช้ zabbix

-install
-monitor server
-monitor network
-การส่ง mail แจ้งเตือน
-ทำ screen
-แจ้งเตือน

สามารถแอดลายสอบถามได้ที่ idline: bezt18