หามือปืน Xen Server ครับ

ต้องการหามือปืน xen server เชี่ยวชาญ กู้ไฟล์ บน xen ครับ
ด่วน โทร 0833652903