ใครพอรู้เรื่อง xen server ลงcard lan ใหม่ไหมครับ

อยากรู้ว่ามัน update ให้เองไหมครับ
พอดีจะเปลี่ยน card lan ใหม่