รับ X5680, X5690, Ram 8 gb

#1

รับ

CPU :
X5680 หรือ X5690 จำนวน 1 คู่

RAM :
8GB 2Rx4 PC3L-12800R-11-11-E2-D3 จำนวน 2 ชิ้น

เสนอราคาได้ที่
Line ID : NakarinKA

0 Likes

closed #2

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

0 Likes