ใครพอจะทราบวิธีเล่นเพลงโดยใช้ X-Lite ให้คนที่เราคุยด้วยฟังไหมครับ? หรือจำลองเสียงเป็นเสียง

ใครพอจะทราบวิธีเล่นเพลงโดยใช้ X-Lite ให้คนที่เราคุยด้วยฟังไหมครับ? หรือจำลองเสียงเป็นเสียงที่ Input ว่ามาจากไมค์ก็ได้ครับ จะเอาไปใช้กับ X-Lite