รบกวนขอราคา workstation spec ตามนี้ครับ 2 ชุด

[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI]รบกวนขอราคา workstation spec ตามนี้ครับ 2 ชุด[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI]CPU : Dual Intel Xeon X5667 3.06 12MB/1333 CPU คู่[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI]GPU : Nvidia Quadro 5000 /2.5GB DDR5[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI] Nvidia Quadro Tesla C2075 /6GB DDR5[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI]RAM : 16GB [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI]HDD : 1st 300GB,SSD[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI] 2nd 2TB SATA3[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI]PSU : FULL POWERSUPPLY 1100 - 1500W 1set[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#2A2A2A][FONT=Segoe UI]WINDOW 7 ULTIMATE (FULL PACK) 32BIT/64BIT[/FONT][/COLOR]