อยากปรึกษาผู้รู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ Wordpress

ต้องการเรียนทำ wordpress เพราะเว็บไซต์เดิมซื้อเว็บสำเร็จรูปแล้วมีปัญหา responsive บางหน้าไม่แสดงทั้งหน้าจอบนมือถือ แต่สอบถามเจ้าของโฮสแล้วก็ไม่แก้ไขให้ บอกว่าใช้ได้ทุกหน้า เลยไม่อยากคุยต่อ จึงเช่าโฮสมาทำเอง

ต้องขออภัยเข้าใจว่าทำลิงค์ได้ เพราะเห็นใน thaiseoboard แจ้งไว้ ลบลิงค์ออกแล้วค่ะ

รบกวนแจ้ง admin ลบ user ให้ด้วย

เหมือนต้องการมา แสปมหา backlink มากกว่ามาเรียนนะครับ

1 Like

รับสอนเบื้องต้นครับ Wordpress
สนใจติดต่อมาเลย

ได้คนสอนหรือยังครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.