Windows7 เราจะเปลี่ยนตำแหน่งของfile เวลาเปิด folder อย่างไร

พึ่งเปลี่ยนมาเป็น wins7 อยากทราบว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของ file เวลาเปิด folder เข้าไปตาม ภาพที่แนบจะทำอย่างไรครับ อย่างเช่น file A อยู่มุมขวา fileB อยู่มุมซ้าย

ตอนนี้มันจะบังคับให้ sort และเรียงกับเป็นตับเลย

ขอบคุณครับ

คลิกขวา view เอา auto arrange icon ออกครับ

อ่าเจอแล้วครับ ต้องหาจาก web ต่างประเทศจะมีให้แก้ registry ก่อนถึงจะเห็น auto arrange ^^