สอบถาม windows server 2008 r2 standard

อยากทราบว่า การใช้ รีโมท เดทท๊อป server 2008 มากก่า 2 user จะมีหมดอายุ เหมือน windows server 2003 หรือเปล่าครับ

เห็นว่ามีครับ แต่น่าจะซื้อ cal เพิ่มดีกว่าครับ

cal คืออะไรครับ

เหมือนกันครับ ต้องซื้อ license เพิ่ม

(Cal Client access license หรือ สิทธิ์ในการงานแต่ล่ะคน)