ไมโครซอฟท์ส่งซอฟท์แวร์แก้ปัญหาช่องโหว่ใน Windows, Office

ไมโครซอฟท์ส่งซอฟท์แวร์แก้ปัญหาช่องโหว่ใน Windows, Office

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทางทีมงานของไมโครซอฟท์ได้ออกประกาศแถลงการณ์สำคัญจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาช่องโหว่ที่พบในโปรแกรมอีเมลและ Visual Basic ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมในชุดซอฟท์แวร์ Microsoft Office

โดยแถลงการณ์ฉบับแรก MS10-030 จะกล่าวถึงการแก้ไขช่องโหว่ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงในโปรแกรมอีเมลอันได้แก่ Outlook Express, Windows Mail และ Windows Live Mail ซึ่งพวกผู้โจมตีจะอาศัยช่องโหว่นี้ในการเข้าถึง mail server หรือโจมตีโดยการเข้ามาแทรกกลางการสื่อสารระหว่าง client และ server สำหรับแถลงการณ์ฉบับที่สอง MS10-031 จะกล่าวถึงการแก้ไขช่องโหว่ที่เกิดขึ้นใน Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชั่น หรือ VBA ที่จะอนุญาตให้ผู้โจมตืสามารถรันโค้ดถ้าหากโฮสต์เปิด และส่งผ่านไฟล์ที่เป็นอันตรายกลับเข้ามายัง VBA runtime ซึ่งตัวอัพเดตนี้จะแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการค้นหา VBA สำหรับ ActiveX Controls ที่ฝังอยู่ในตัวเอกสาร โดยทางทีมงานยังได้กล่าวไว้ตอนท้ายของแถลงการณ์อีกว่า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จะส่งผลเฉพาะต่อระบบปฏิบัติการที่มีปัญหา อันได้แก่ Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003 และ Server 2008 และซอฟท์แวร์ Office XP, Office 2003, 2007 Microsoft Office System, Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชั่น และ Visual Basic สำหรับชุดนักพัฒนา

From : Pantip.com