ใครเก่ง windows 7 มั้ง อยากให้แสดง Full path ตรง Detail Pane

ใครเก่ง windows 7 มั้ง อยากให้แสดง Full path ตรง Detail Pane

คือเวลา search แล้วไฟล์เหมือนกันทำให้ดูลำบากจึงอยากให้แสดง Path เต็มๆ ตรงส่วนของ Detail Pane

ใครเก่งช่วยหน่อยเหอะ หานานและ

ผมทำแต่แบบนี้ได้