ต้องการ windows 2008 std + 10 cal ครับ

ต้องการ windows 2008 std + 10 cal ครับ. . .

มีแบบ SPLA ให้เช่าพร้อมเครื่องนะครับ ถ้าเป็น SPLA น่ะ

เอาไปไช้ในสำนักงาน แล้ว license win7 ไม่ซื้อไปด้วยหรอครับ

เอา oem หรือ open license ครับ

WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL