หาคนลง window server ibm raid 5

เป็นเครือ่งลูกค้านะครับ

เครื่องวางที่ กสท บางรัก

สนใจ pm ราคาและเวลาที่สะดวกในเข้าไปลงด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

PM ไปแล้วครับ