ถามคนเก่ง win หน่อยครับ

สมมุติว่าเราใช้ win server 2003
แล้วมี user ชื่อ Administrator และมีการใส่รหัสไว้

แต่เราจำ pw ไม่ได้ โดยเราจะใช้คำสั่งลบ pw ของ adm ผ่าน command prompt

คำถามคือ เราจะทำอย่างไรจึงจะเข้า command prompt ได้ครับ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ได้ครับ ที่สามารถเข้าถึง command prompt ไ้ด้ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เว็บนี้น่าจะช่วยได้นะ

ครับ

สงสัยลืม ว่าคัวเองเคยพิมไว้

ใช้ NT password recovery ค่ะ เพราะหาโหลดใช้งานง่าย
หากมี Hiren bootcd ใช้ Active Password Changer ง่ายสุดค่ะ
ทั้งนี้ใช้ได้กับ user local เท่านั้น
:slight_smile: