ติดตั้ง whmcs แล้ว Login ที่หน้า admin ไม่ได้

ได้ลองทำการติดตั้ง whmcs 3.8.1
บนเครื่อง CentOS 5.2 (ใช้ IP จริง)
PHP 5.2.8
Apache 2.2.3
Mysql 5.1.31

ติดตั้งผ่านครับ เข้าหน้า index.php ได้แต่พอถึงหน้า admin กรอกข้อมูลการ login เรียบร้อย ปรากฎว่าระบบไม่ล๊อคอินให้ เด้งกลับมาที่หน้าล๊อคอินเหมือนเดิมโดยไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดแต่อย่างใด (แต่ถ้ากรอกรายละเอียดการ login ผิดระบบก็จะบอกว่า user หรือ password ผิด) และถ้าย้อนกลับมาที่หน้า index หน้าแรก ระบบกลับบอกว่า Logged in as Administrator | Return to Admin Area (อยู่ที่มุมบนขวา)

เพิ่งได้เริ่มต้นศึกษาครับ ก็เลยยังไม่รู้อะไรมากทั้งเรื่องเซิร์ฟเวอร์และ programming

แบบนี้ต้องติดต่อคนดูแลเซอร์ฟเวอร์ครับ ให้เขาดู access log ของ apache ดู…น่าจะปรับ php.ini ไม่ตรงข้อกำหนดครับ
WHMCS ต้องแก้ไข php.ini และมีเปิด call function ด้วย

ดูในคู่มือติดตั้งครับ