อัพเกรด WHMCS 5.x ไป 6.x พบปัญหาภาษาไทย UTF-8

MySQL ใช้ 5.0.x กำหนดเป็น UTF-8 ค่าใน my.cnf ตามนี้ครับ

[client]
default-character-set=utf8

[mysqld]
local-infile=0
innodb_file_per_table

init-connect='SET collation_connection = utf8_unicode_ci’
init-connect='SET NAMES utf8’
default-character-set=utf8
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_unicode_ci

[mysql]
default-character-set=utf8

พออัพเกรด WHMCS 5.x ไป 6.x ก็อัพสำเร็จนะครับ แต่ภาษาไทยใน WHMCS 6.X กลับมีปัญหา
แต่ผมก็ใช้ UTF-8 มาตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.x แล้ว
มีใครพบปัญหาและแก้ได้ไหมครับ

เพิ่ม config ในไฟล์ configuration.php ครับ

$mysql_charset=‘utf8’;

ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดูครับน้องไอซ์

กลับมาแจ้งว่า ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ ขอบคุณครับ

เข้ามาเก็บข้อมูล รออัพเหมือนกันครับ

ได้ความรู้ครับผม แต่ผมใช้ตัวนี้อยุ่ ไม่ได้ใช้อัพเลยไม่มีปัญหา

รบกวนขอคำแนะนำค่ะ หลังจากอัพเวอร์ชั่นเป็น 6.0.2 เจอปัญหาภาษาไทยใน invoice error หมดเลยค่ะ (ใช้ angsanaupc มาตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานประมาณ 1 ปีไม่เคยมีปัญหา เช็คใน folder font ยังคงมี font อยู่ตามปกติ)
[COLOR=#333333]ไฟล์ configuration.php ใส่ค่า [/COLOR][COLOR=#333333]$mysql_charset=‘utf8’; ไว้อยู่แล้วน่ะค่ะ
[/COLOR]สอบถามทาง whmcs ไป 3 วันแล้วยังไม่ได้แนวทางแก้ไขเลยน่ะค่ะ

PDF Invoice ผมไม่ได้ใช้ครับ ผมตั้งเป็น text เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นบริษัท ไงก็ต้องส่งใบเสร็จกำกับภาษี ผมเลยข้ามฟีเจอร์นี้ไป (แบบว่า … รำคาญตามแก้ไขด้วย)

สำหรับ ภาษาไทยใน WHMCS Invoice

ลองเอา Font ที่เคยใช้งานอยู่ในเวอร์ชั่นเก่าไปใส่ที่ Directory /vendor/tecnick.com/tcpdf/fonts/ และเข้าไป Setup —> General Settings —> Invoice ในส่วน PDF Font Family เลือก Custom และกรอก ชื่อ Font ที่เราใช้งานครับ เช่น tahoma

หากไม่มี Font PDF สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.colo.in.th/files/tcpdf_thai_fonts.tar.gz

เพิ่มเติม http://www.colo.in.th/knowledgebase/46/-THAI--PDF-WHMCS--6.html

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ทำตามคำแนะนำตอนนี้ภาษาไทยใช้งานได้แล้วค่ะ แต่ต้องเปลี่ยนไปใช้ tahoma ส่วน angsanaupc ยังคงใช้งานไม่ได้น่ะค่ะ
รบกวนขอคำแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ พอตอนนี้เปลี่ยนไปใช้ tahoma ขนาดตัวอักษรเลยใหญ่ไป เราต้องไปปรับขนาดตัวอักษรที่ไฟล์ใดคะ
ไล่เปิดดูไฟล์ใน tecnick.com/tcpdf/fonts/ ไม่เจอไฟล์หน้าตาเหมือนเวอร์ชั่น 5 สำหรับปรับขนาด font เลยน่ะค่ะ

กรณีต้องการใช้ font angsanaupc สามารถเปลี่ยนได้ครับ

ในส่วนของ Setup —> General Settings —> Invoice ในส่วน PDF Font Family เลือก Custom และกรอก angsanaupc

เดิมทีตั้งค่า custom เป็น angsanaupc อยู่แล้วน่ะค่ะ แต่ไม่ทำงานค่ะ และลง font ตาม directory ที่ท่านแนะนำแล้ว แต่ angsanaupc ก็ยังไม่ทำงานน่ะค่ะ
เลยต้องเปลี่ยนไปตั้งค่า เป็น tahoma ซึ่ง font ภาษาไทยทำงานแล้วค่ะ แต่ทีนี้พอเป็น tahoma ต้องปรับขนาด font เพราะใหญ่ไปค่ะ
เลยจะรบกวนขอคำแนะนำว่า สำหรับเวอร์ชั่น 6 ต้องแก้ไขไฟล์ไหนน่ะค่ะ

ได้นำ font angsanaupc เข้าไปเพิ่มในส่วนของ Directory /vendor/tecnick.com/tcpdf/fonts/ หรือยังครับ

เพิ่มเรียบร้อยค่ะ

ทางผมได้ทดสอบ คือเพิ่ม 3 ไฟล์ดังนี้ angsanaupc.ctg.z angsanaupc.php angsanaupc.z

และเข้าไปแก้ไขในส่วนของ PDF Font Family ก็สามารถเลือก Font angsanaupc ได้ปกติครับ

ไม่ทราบว่า กรณีเลือกเป็น angsanaupc และทำการ viewpdf ไม่ทราบว่ามี Error ว่าอย่างไรครับ

Error ที่พบใน invoice คือ ภาษาไทยอ่านไม่ได้ค่ะ เป็นภาษาต่างดาวบ้าง สี่เหลี่ยมๆบ้างน่ะค่ะ
อาการแบบไม่มี font น่ะค่ะ

ตัวอย่างหน้าจอ FTP ที่ได้เพิ่ม font angsanaupc ค่ะ

ผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาจากอะไร แต่ whmcs ของผมเองสามารถเปลี่ยน Font ได้ปกติครับ

ลองเปลี่ยน PDF Font Family เป็น angsanaupcb หรือ angsanaupci

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ตอนนี้กลับมาใช้ angsanaupc ได้แล้วค่ะ ลองลบ font แล้วลงใหม่น่ะค่ะ