WhatsApp ปล่อย Desktop App ออกมาแล้ว

คนไทยส่วนใหญ่ใช้ Line และเวลาทำงาน ก็นั่งจิ้ม Line ผ่านทาง Desktop App

WhatsApp ซึ่งคนไทยใช้กันน้อยแล้ว แต่ในหลายประเทศที่ไม่รู้จักไลน์ ก็ยังใข้กันกระหน่ำอยู่

ล่าสุด WhatsApp ก็ปล่อย Desktop App ออกมาเสียที มีทั้ง Windows และ OSX

สาวก WhatsApp คงจะดีใจกันคราวนี้ (ยังเหลืออยู่แถวนี้หรือเปล่าหนอ 555)