ถามพี่ๆที่ให้บริการ Website Designer ครับ

ถามพี่ๆที่ให้บริการ Website Designer ครับ กรณีลูกค้าติดต่อให้ดำเนินการจัดทำตามข้อมูลที่เขากำหนดให้ ซึ่งอาจจะมีทั้ง Web Designer, Web Programming, Shopping Cart, etc… กรณีที่มีความซับซ้อนของการพัฒนาสูง และมีเวลาจำกัดในการดำเนินงานให้แก่ลูกค้า หรือไม่สามารถทำได้ในบางจุดที่ลูกค้าต้องการ พี่ๆมีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ

เรียกค่าบริการเพิ่มในกรณีงานเร่งด่วน