การใช้ webmail ใน plesk

ใช้งาน webmail ไม่ได้ค่ะ ไม่ทราบว่าต้องลงอะไรเพิ่มใน plesk ป่าว

psa-horde
psa-imp

package สองตัวนี้ครับ

มีขั้นตอนการลงป่าวค่ะ
รบกวนหน่อยค่ะ เพิ่งเข้ามาจับตัวนี้ ไม่ทราบว่าลงยังไง

lol for win ? linux ?

for win ค่ะ