โดยปกติ webhost จะเปิด port ไหนไว้บ้างครับ

หมายถึงโดยทั่วไปน่ะครับ จะเปิด port ไหนกันบ้าง เพราะบาง port ผมไม่รู่ว่ามันใช้ทำอะไร เช่น 111 มันมีทั้ง TCP ทั้ง UDP เลย
แหะๆ แล้ว CenOS4.4 เนี่ยปิด port ยังไงครับ

โดยปกติแล้ว server จะยอมรับ connection เข้าออกหมดทุก port ครับ
หาก port ใหนมี service รอรับ connection อยู่ก็จะ connect ได้
หาก port ใหนไม่มี service รอรับ connection มันก็ no response ไป
ดังนั้นหาก server เราถูกติดตั้ง service บางอย่างเพิ่ม มันก็จะเปิดรับ connection ใน port ใด port หนึ่งตามที่มันถูกกำหนดไว้

การปิดกั้น port ทำได้โดยการใช้ firewall จะเป็น software หรือ hardware ก็แล้วแต่
การทำงานก็จะเหมือนๆกันคือมีการกำหนดการอนุญาตไว้ว่า port ใหนบ้างที่ให้รับ connection เข้ามาได้
และ port ใหนบ้างที่ให้มีการ connection ออกไปภายนอก ส่วน port ที่ไม่ได้อนุญาตไว้ก็จะถูก block ไว้
ดังนั้นหาก server เราถูกติดตั้ง service บางอย่างเพิ่ม มันก็จะไม่สามารถเปิดรับ connection ใน port ที่ไม่ได้อนุญาตไว้ได้

ดังนั้นโดยทั่วไปก็จะเปิด port ที่มีการใช้งานเอาไว้ และปิดกั้น port อื่นๆที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมดเอาไว้ด้วย firewall ครับ

และจากที่พบมาก็จะมีการตั้งค่า firewall ผิดๆกันอยู่บ้างพอสมควร คือคิดว่าเปิดครบหมดแล้่ว แต่ปรากฎว่าไม่ครบ
มีบาง port ที่ต้องใช้งานแต่ไม่เปิดไว้ หรือบาง port ต้องให้รับ connection แต่ไปกำหนดให้เฉพาะ connection ออกไปแทน เป็นต้น
แต่ก็ไล่แก้ไขไม่ยากเพราะแต่ละ service มันก็มี port เฉพาะเป็นมาตรฐานของมัน ถ้าตั้ง firewall แล้ว service ใหนใช้ไม่ได้ก็ไล่ดูที่ port นั้นเอา

แล้วไฟล์ /etc/inetd.conf มีใช้รึป่าวครับใน CentOS4.4