เตือนผู้ใช้บริการ Web Hosting ระวังถูกหลอกให้จ่ายค่าต่ออายุปลอม

[เตือนผู้ใช้บริการ Web Hosting ระวังถูกหลอกให้จ่ายค่าต่ออายุปลอม]

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจเว็บโฮสติ้งรับแจ้งจากสมาชิกชมรมฯ ว่ามี ผู้แอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ส่งอีเมลติดต่อหาผู้ใช้บริการโดยแจ้งว่าบริการที่ใช้งานอยู่กำลังจะหมดอายุ และให้ต่ออายุโดยด่วน โดยให้โอนเงินไปยังบัญชีชื่อ “นาย นค***** สาย***” (ทั้งนี้ชื่อ อาจจะเปลี่ยนได้ตามบัญชีที่มิจฉาชีพหามาได้)

ซึ่งเบื้องต้นคาดเดากันว่ามิจฉาชีพใช้วิธีค้นข้อมูลจาก whois ประกอบกับ nameserver เพื่อดูว่าใช้บริการ hosting ที่ใดอยู่ แล้วจะปลอมแปลงอีเมลเป็นอีเมลเดียวกับผู้ให้บริการ ส่งไปหาผู้ใช้งานให้รีบชำระเงิน

จุดสังเกตคือ ไม่มีการแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริการอะไร รอบบิลวันที่เท่าไหร่ หากได้รับเมลแจ้งเตือนให้ต่ออายุโดยไม่ลงรายละเอียดข้อมูลบริการที่ใช้งานอยู่ ขอให้ติดต่อผู้ให้บริการก่อนชำระเงิน

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง
18 มิถุนายน 2562

#THT #Fraud

บทความจากพี่หมวย่ะ ( Cat ตั้งแทน )

ตัวอย่างอีเมลที่รับแจ้ง

ตัวอย่างอีเมล์

1 Like

ส่ง 1,000 เมล์ มีเหยือ 1 คนก็คุ้มแล้ว

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.