มาดู Web 2.0 กัน

มาดู Web 2.0 กัน เผื่อเกิดไอเดียปิ๊งปั๊ง ทำ Web 2.0 กันบ้าง

The complete Web 2.0 directory
http://www.go2web20.net/

lol