จะเช่า vPS แรงๆ รับคนได้เยอะๆในเวลาเดียวกันต้องดูอะไรบ้าง

แบบว่าจะดูสเป็ค vPS แรงๆ รับคนได้เยอะๆในเวลาเดียวกันต้องดูสเป็คอะไรบ้าง

  • cpu (รุ่น / จำนวน clock / share ratio)
  • ram ดูพื้นที่
  • storage (เรียงตามความเร็วจากน้อยไปมาก > hdd sata/sas/ssd-cached/ssd/nvme) + ดูด้วยว่าจำกัด iop/storage bandwidth รึเปล่า
  • network uplink
  • สำคัญที่สุด ระยะทางจากคนเข้าดูเว็บถึง idc (ถ้าในไทย idc ไหนก็ไม่ต่างกันมาก แต่ถ้าอยู่ ตปท ต่างกันเยอะ)

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.