เพิ่งหัดใช้vps เราจะเช็คยังไงว่า vps ทำงานหนักเพราะอะไรได้ไหมครับ

ผมมือใหม่เพิ่งหัดใช้VPS เราจะเช็คยังไงว่า VPS ทำงานหนักเพราะอะไรได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ

Command Line : top

Mornitor System : Munin or MRGT

ถ้าเป็น CentOS ลองดูที่คุณ icez เขียนไว้ที่ http://www.thaihosttalk.com/topic/26678-เครื่องมือดูสถานะระบบอย่างล/

ตามนี้ครับ เพิ่ม apache status เข้าไปด้วย

ดูหลักๆสองตัวนี้ Apache กับ MySQL

Apache ดู apache status หรือติดตั้งใช้งาน apachetop ดู apache status แบบ realtime

MySQL ก็ดู MySQL processlist ของมัน ดูผ่าน phpmyadmin ก็ได้จะสะดวกกว่า