มีใครให้บริการ VPS หรือ colo ที่ True IDC บ้างครับ

มีใครให้บริการ VPS หรือ Colo ที่ True IDC บ้างครับ
ทิ้ง Contact ไว้ใต้ post เลยครับ

มันดีไหมครับ True IDC