ต้องการ vps สำหรับ bulk email smtp จำนวน 2 vps

ต้องการส่ง bulk email วันละ 100,000 ฉบับ
ต้องการ 2 vps

ต้่องการเจ้าที่ทำได้ตามนี้
1.setup vps
2.ตั้งค่าการส่ง Free: rDNS, DKIM, SPF ได้อย่างถูกต้อง
3.ตั้งค่า feedback loops with 10-12 major ISPs i.e yahoo, aol, gmail,hotmail, comcast เป็น
4.แต่ละ vps ขอ 3 ip และตั้งค่า Rotate all ips and send emails using all ips in rotations. เป็น

เสนอราคา inbox มาเลยคับ
หรือเสนอทางไลน์ไอดี id condo0baht ครับ

มีทุนเท่าไหร่ครับ inbox มาได้ จะดูว่าคุ้มที่จะทำให้ไหม

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.