รับVPS 1Core1Ram 250บาท// 2Core1Ram 300บาท/เซิฟเวอร์ไทย

#1

รับVPS 1Core1Ram 250บาท// 2Core1Ram 300บาท/เซิฟเวอร์ไทย

ตอนนี้มีเจ้าที่ใช้งานอยู่ แต่ต้องการเปลี่ยนเจ้าใหม่ เพราะบริการไม่ได้เรื่อง
เจอคำถามที่ตอบไม่ได้ดันอ่านแล้วเงียบ(แค่ตอบว่าไม่ทราบ แค่นี้ก็เข้าใจแล้ว)

ใครสนใจให้เช่า ทิ้ง Line,FB ไว้ได้เลยครับ
(หากใช้งานกับโปรแกรมที่ผมใช้แล้วไม่มีปัญหาขัดข้อง พร้อมเช่าเพิ่ม 5เครื่องขึ้นไป)

0 Likes

closed #6

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

0 Likes