หามือปืนแก้ปัญหา VMware 6.x ช้าบน VM บางตัว

แก้ได้เองละครับ ขอบคุณครับ