อะไรๆก็ Virtualization ... แม้แต่โปรแกรม Anti Virus ยังไม่วายจะ... Virtualization

เฮ้อ… Virtualization กันทั้งโลก

http://www.symantec.com/connect/articles/symantec-endpoint-virtualisation-almost-open-customers-read-first-review

ปล.