Vhcs2 เพิ่มโดเมนชื่อไทย แล้วอ่านไม่ออกทำให้ เพิ่มไมไ่ด้

แก้ไขไงครับ

ตอนแอดโดเมนลงไป เราแอ๊ดแบบ xn-xxxxx.com หรือ ไทย.com ครับผม จริงๆ หากใช้งานได้ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ใช้งานได้ครับ

แต่ใน cp ไม่แสดง xn-xxxxx.com ดันเป็น ???.com
ลองไปเซตฟิวเป็น this620 ดูก้ไมไ่ด้

:argue: