แก้ข้อมูล user ของบอร์ดนี้


#1

คลิก Edit your “About Me” แล้วไม่เห็นมีอะไรให้แก้เลยครับ

หรือว่าทำคลิกตรงไหนครับ:baa60776:

จะแก้ลายเซ็นต์กับโฮมเพจ


#2

Homepage URL: http://www.thaihosttalk.com/profile.php?do=editprofile
Signature: http://www.thaihosttalk.com/profile.php?do=editsignature


#3

ขอบคุณครับ


#4