ดู US Streaming อย่าง Hulu จากนอก US

Access Hulu from Outside the U.S. Without a Proxy Server - Lifehacker - http://goo.gl/j8moB

ลองดูกันครับ ยังไม่เคยใช้เหมือนกัน ว่าจะลอง