หาคน update mysql ครับ จาก 5.5 เป็น 5.7


#1

หาคน update mysql ครับ จาก 5.5 เป็น 5.7
โฮสเป็น Linux Centos6 64bit vestacp ครับ ตอนแรกผมลองทำเองแล้วเหมือนมันไม่สมบูรณ์ครับ ตอนนี้เข้า Phpmyadmin ดูฐานข้อมูลไม่ได้แล้วครับ
ผมทดลอง check mysql version ด้วยคำสั่งนี้

mysql -V

แต่ check ไม่ได้แล้วครับ มัน show error

-bash: mysql: command not found


#2

หลังไมค์มาครับว่างพอดี


#3

ได้คนทำยังครับ ติดต่อได้นะครับ


#4

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.