คำสั่ง Unix/Linux ที่ admin ใช้กันบ่อย ๆ

ปกติใช้ PuTTY ครับ ท่านใดใช้ตัวอื่นหรือเปล่า

คำสั่งที่ท่านใช้บ่อย ๆ เวลาดูแลบริหารจัดการ Server มีอะไรบ้างครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลาย ๆ ท่าน

เริ่มจาก
#top
หรือ
#top -c
ใช้สำหรับดู status และ process ของเครื่องในปัจจุบัน (delay & realtime support)
ขณะโปรแกรมทำงานใช้ปุ่ม
shift+p เพื่อให้เรียง process ตามการใช้งาน CPU
shift+m เพื่อให้เรียง process ตามการใช้งาน memory
q สำหรับออก

#ps -aux
ใช้สำหรับดู process ที่ทำงานอยู่ อาจจะเพิ่มเป็น
#ps -aux | grep xxx
โดย xxx คือ ข้อความหรือ process ที่ต้องการดูว่าทำงานอยู่หรือเปล่า

#netstat -a
ใช้สำหรับดูสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ว่ามีการเชื่อมต่อจากไหนบ้างในขณะนั้น

รอท่านต่อไป

Edit : แก้คำผิด

iostat -k 2 6

ดู harddisk process

iptraf

ดู live network usage

แล้วก็ mrtg

[root@sexserver ~]# iostat -k 2 6
-bash: iostat: command not found
[root@sexserver ~]# iptraf
-bash: iptraf: command not found
[root@sexserver ~]# mrtgmrtg
-bash: mrtgmrtg: command not found
[root@sexserver ~]#

ไม่ได้เลยครับ อิอิ

fedora/centos นะครับ
สั่ง

yum install sysstat iptraf

ก่อน

เพราะสองตัวนี้เป็น extra software

ถ้าไม่ใช่ Unix/Linux basic command ให้ระบุด้วยก็ดีครับ ว่าจะต้องลงอะไรไปเพิ่มบ้าง

ขอบคุณมากครับได้แล้ว

แต่ติดตรง mrtgmrtg งะครับ

ไอ้ mrtg ผมไม่ได้หมายถึงคำสั่งอะไรนะครับ
ลง mrtg แล้วไว้เ้ฝ้าสถานะเซิฟเวอร์แค่นั้นเอง
รายละเอียด search ดูนะครับ

ค้นหาด้วย Find
find [path …] [expression]

ง่ายๆ ตรงไปตรงมาคือ find ตามด้วย path เช่น find /home จะหาไฟล์ที่อยู่ใน /home ทั้งหมด คราวนี้ลองใส่เงี่อนไขเข้าไปง่าย เช่น หาไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .c เราก็ระบุ option -name เข้าไปเป็น find /home -name “*.c” เป็นต้น

เนื่องจากธรรมชาติของ Unix ซึ่งเขียนด้วยภาษา C จะเป็น case sensitive filename ดังนั้น เราอาจจะเลือกใช้ -iname แทน -name เมื่อไม่สนใจ case ก็ได้ เช่น find /home -name “*.c” จะแสดงทั้ง test.c และ test.C เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี -lname และ -ilname สำหรับกรณีการค้นหา file ที่เป็น symbolic link ด้วย (สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย symbolic link คือการสร้าง file ที่ใช้/อ้างอิงไปยังไฟล์อื่น คล้ายกับ short-cut ของ windows)

นอกจากนี้ ยังมีการใส่เงื่อนไขให้ค้นหาตามวันที่ -[acm]time +/-n

Admin หายไปไหนกันหมดครับ

ผมอยู่ครับ กำลังนั่งดู logfiles เล่นๆ