Uebimiau เมื่อมีเมล์จำนวนมาก login หน้าขาวๆ

ท่านใดใช้ webmail uebimiau บ้างครับ เมื่ออีเมล์มีจำวนมากๆ login เข้าระบบแล้ว
Page Process จะแสดงหน้าขาวๆ ไปเลย พอทราบวิธีการแก้ไขปัญหานี้กันไหมครับ

ขอบคุณครับ

ลองเพิ่ม memory limit ใน php.ini ดูครับ