มีใครเคยโดน " Turk Forces c99shell v.1.0 Tr " ใหมครับ

สาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรครับ

ฝังมาจาก script upload

ลองไล่ๆดูหมดแล้ว

Funtion ที่อันตรายก็ Disable ไปหมดละ ของ php

อืม สงสัย code เน่าแหงๆ

เคยครับ เข้ามาทางช่องโห่วของ mambo version เก่า ๆ
๊Update แล้ว set permission ให้ดี ๆ ก็หายครับ