ขายระบบ Total IT Business Solution

ผมชื่อ ณัฐพงศ์ จากบริษัทภัทรโปรเกรส เจ้าหน้าที่ IT ของบริษัทท่านใดต้องการที่จะ Represss ต่อ Ma Renew หรือต้องการ Microsoft Office, Auto Cad, ERP – Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365, FPP, OEM** (คอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับโปรแกรมพร้อมใช้งาน), Volume License, Microsoft Azure, Adobe, SOLIDWORKS ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ์ I.T. Notebook, PC, I Pad, Mac Book, Mac Pro, Dell, HP, LENOVO, Microsoft Surface, Server Storage ฯลฯ

ติดต่อผมได้ทุกวัน เวลา 08:00-18:00
MP : 090-9074041
E-mail : nattapong.s@bhatarapro.com

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.