-ช่วยวิจารณ์ TOS term of service ให้น่อยครับขาดอะไรไปบ้าง

1.บัญชีและรายชื่ออีเมลของผู้รับบริการ เราจะตั้งค่าการใช้งานกับเรา สำหรับผู้ที่ชำระเงินแล้ว เป็นความรับผิดชอบที่จะทำให้รายชื่ออีเมลของคุณถูกต้อง อัพเดตตลอดเวลา เพื่อการติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูลเป็นเท็จ อาจส่งผลให้บัญชีส่วนตัวของคุณกับ dochost.net สิ้นสุดลง
2.บริการทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ตลอดจนการสื่อสาร ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องอยู่ตามกฎหมายของประเทศไทย พรบ.ข้อมูลข่าวสารและ ICT ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะต้องได้รับการยืนยัน และเก็บรักษาไว้กับเราดังนี้คือ
-ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ที่ยืนยันและเลขบัตรประจำตัวประชาชน
-การบันทึกการสื่อสารหรือ log files ทั้งหมด ของคุณเป็นเวลา 90 วัน
3. การบริการเนื้อหาไฟล์ของเว็บไซด์ จะห้ามมิให้นำเข้าหรือส่งผ่านเนื้อหาดังต่อไปนี้คือ
3.1เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นภาพ ไฟล์เพลง MP3 วีดีโอ สินค้าหรือเครื่องหมายการค้าปลอม หรือไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ
3.2ห้ามโปรแกรม IRC

ขาด free webboard , free blog และ image and file hosting ครับผม

การใช้งานไฟล์และ inodes มากกว่า 50,000 inodes ขอบคุณสำหรับอันนี้พึ่งนึกได้ว่าผมก็ควรเพิ่มข้อนี้ด้วย

แต่ลูกค้าจะอ่านเข้าใจหรือเปล่าอ่ะครับ ถ้าใช้ศัพท์คำว่า inodes