สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กำหนดวันรับสมัครกรรมการใหม่ และวันประชุมใหญ่วิสามัญ

http://www.webmaster.or.th/news/apply-new-committee

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กำหนดวันรับสมัครกรรมการใหม่ และวันประชุมใหญ่วิสามัญ

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้มีมติที่จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น เนื่องจากนายกสมาคมลาออก (มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2551) และ กรรมการบริหารสมาคมมีความเห็นควรตามมารยาทธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีควรให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อความเหมาะสม โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไว้ใน วันที่ 25 เมษายน 2551

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารสมาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะรักษาการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง และได้มีมติกำหนดวันเปิดรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมและกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 25 เมษายน 2551 สำหรับวันประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมทั้งคณะ
วันและเวลา วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 16.00 – 17.30 น.
สถานที่ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ทางสมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานเว็บ (เช่น Webmaster, ผู้ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาเว็บ, นักพัฒนา, เจ้าของเว็บ, ผู้ดูแลระบบเว็บ เป็นต้น) สมัครเป็นสมาชิกสมาคม (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครมาก่อน) และ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่ ในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไทย ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านเสนอตัว เข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของชาวเว็บไทย ในการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันที่ 25 เมษายน 2551 มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม online ของประเทศเรา รวมทั้งเป็นแกนนำในการพัฒนาด้านวิชาชีพในสาขานี้ เพื่อให้มีความสามารถทัดเทียมและออกไปสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยทางสมาคมฯ เปิดให้สมัครเข้ารับเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร