วิธีข้ามการนับการดาวน์โหลดของเว็บอัพโหลดดังๆ

GUSHARE (พิมลงไปที่ Address Bar ระหว่างรอเวลา):
javascript:void(submit_download()); alert(‘Download Now’);

UPLOADTODAY (พิมลงไปที่ Address Bar ระหว่างรอเวลา):
javascript:void(document.frmdownload.downloadbox.disabled=false); alert(‘Download Now’);

HulaShare (พิมลงไปที่ Address Bar ระหว่างรอเวลา):
javascript:void(document.download_form.submit()); alert(‘Download Now’);

EasyShare:
1.เข้าลิงค์ไฟล์ที่ต้องการ(ของ EasyShare)
2.กดดู Source Code ระหว่างนับถอยหลังนานหลายร้อยวิ
3.ค้นหา Code ด้านล่างน ี้
var u=’/11584061.html?W1202057228|f59f01bd81b6f1e992a125fa44c47ee9’;