น้องหมาน่าฉงฉาน
เสนอความแซบโดย Armuay.com

โดนเจ้าของทิ้งเหรอครับ
เอิ๊ก…

lol