ถามเกี่ยวกับย้ายโดเมน

คือผมเป็นreseller ของที่นึงถ้าจะย้ายไปอีกที่นึง ต้องทํายังไงครับ แล้วเวลาย้ายเงินที่มีอยู่ในแอคเค้าเดิมจะย้ายไปแอคเค้าใหม่ไหมครับ
คือตอนย้ายเนี่ยครับ โดเมนของลูกค้าจะยังใช้ได้ตามปกติไหมครับ หรือว่าจะใช้ไม่ได้ชั่วขณะ

อ้อลืมบอกของผมDirectI ครับ

เรื่องย้าย นี่ไม่ทราบครับ

แต่เรื่องโดเมนเข้าได้หรือไม่ได้นี่ ไม่เกี่ยวกันครับ เข้าได้แน่นอน