กรณีมีลูกค้ามาขอใช้บริการโฮสติ้ง ทางเจ้าของจำเป็นต้องเรียกเก็บหลักฐาน หรือไม่

อยากสอบถามท่านเจ้าของผู้ให้บริการ ด้านโฮสติ้ง

กรณีมีลูกค้าเข้ามาติดต่อขอใช้บริการกับทางท่านๆ ไม่ทราบว่าจำเป็นต้องมีการเก็บหรือขอหลักฐานอะไรจากทางลูกค้าหรือไม่ครับ

หรือว่ามีกฎหมายบังคับ คือต้องมีให้เรียกเก็บหลักฐานและข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยหรือไม่ครับ แล้วโดยปกติหากเรียกเก็บ นอกจาก

หลักฐาน สำเนาบัตรประชาน แล้วพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ ส่วนใหญ่เรียกเก็บหลักฐานอะไรเพิ่มหรือไม่ครับ

ของผมเก็บสำเนาบัตรประชาชนครับ/บัตรราชการครับ

ใจจริง อยากเรียกหลักฐานพวกบัตรฯ เหมือนกันครับ

แต่คงเป็นการไล่ลูกค้าทางอ้อม เลยได้แต่ให้กรอกข้อมูลทางเว็บ

จากใจ…

อยากเก็บครับ แต่ทำจริง คงยาก

ผมทำ Co-Location และให้เช่าตู้ rack เป็นหลัก… สำหรับมาวางเครื่องผมขอสำเนาบัตรประชาชนและค่าบริการเดือนแรก (ชำระก่อนใช้งาน) และหากเช่าตู้ rack ผมจำเป็นต้องเดินทางไปพบกันก่อนและทำหนังส์อสัญญาเช่าบริการระหว่างกันครับ

ทุกกรณี…บริการและรับผิดชอบกับงานไม่มีสิ่งผิดกฎหมายใดๆ หากมีเรื่องเกี่ยวกับผิดกฎหมายใดๆเกิดขึ้น ถือว่าเป็นโมฆะโดยปริยายและทางเราไม่ขอมีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ

สำหรับงานขายเว็บโฮสติ้ง…ผมขายให้กับเฉพาะบริษัทเท่านั้นครับ เป็นการตัดปัญหาใดๆไปโดยปริยาย

ไม่กลัวไม่มีลูกค้าครับ กลัวจะรับผิดชอบหากเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้มากกว่าครับ หากเกิดอะไรขึ้นกับทางเราเอง ลูกค้ารายอื่นๆจะเดิอดร้อนไปด้วยครับ

คิดตรงนี้แล้ว…จึงทำตามแบบที่กล่าวมาครับผม