ข่าวด่วน! ครม. ยกเลิก ประกาศ คปค 5 แล้ว! โย่วๆ

http://www.matichon.co.th/breaking-news/breaking-news.php?nid=20070703-174957

ครม.มีมติยกเลิกประกาศคปค.ฉบับที่ 5 ให้อำนาจ ก.ไอซีทีซ้ำซ้อน
วันที่ 03 ก.ค. 2550

วันนี้ (3 ก.ค.) นายณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล แถลงว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิก ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามสาระร่างเดิมนั้น กำหนดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น ทำลายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งปวง ที่มีบทความ ข้อความ คำพูด หรืออื่นใดอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ประกาศไว้ ซึ่งประกาศนี้ออกตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2549 วันนี้ กระทรวงไอซีที ได้เสนอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลสำคัญคือ มีพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดให้กระทรวงไอซีที เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรการ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนแห่งราชอาณาจักรไทย หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ เมื่อมีกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้วทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเห็นควรให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

lol

:wavey:

ขอบคุณครับ

ว่ะ ฮ่ะ ฮ่าๆๆๆๆ

ข่าวดี ขอบคุณค่า

lol

ขอบคุณครับ
lol lol lol

lol ขอบคุณครับสำหรับข่าวสาร

คณะปฏิรูปการปกครอง ลงจากอำนาจ…นั้นคือจะข่าวดี :slight_smile:

ขอบคุณมากครับสำหรับข่าว

เหตุผลก็มาจาก…

[quote author=SiamNice.com link=topic=7055.msg65873#msg65873 date=1183474236]

จะว่าไปแล้วเรื่องเก็บ log เราก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนเลยครับ

ดีครับ แต่กฎหมายคอมฯ ที่ออกใหม่ ICT ก็ได้อำนาจไปด้วยหรือ

[quote author=bunpot link=topic=7055.msg65882#msg65882 date=1183478482]
ดีครับ แต่กฎหมายคอมฯ ที่ออกใหม่ ICT ก็ได้อำนาจไปด้วยหรือ

ว่าไปแล้วผมก็ยังเซ็งอยู่เลยครับ

[quote author=SiamNice.com link=topic=7055.msg65888#msg65888 date=1183482936]
ว่าไปแล้วผมก็ยังเซ็งอยู่เลยครับ

[quote author=SiamNice.com link=topic=7055.msg65888#msg65888 date=1183482936]
ว่าไปแล้วผมก็ยังเซ็งอยู่เลยครับ